0 of 0 dla ""

Klauzula informacyjna – formularz ofertowy

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia, w jaki sposób Sweco gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane osobowe podane za pomocą formularza ofertowego, przygotowanego w środowisku programu Microsoft Forms (udostępniony pod tym adresem).

Administrator Danych Osobowych

Sweco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-829), ul. Franklina Roosevelta 22, KRS 0000140225, NIP 5220004190, REGON 006744144 jest administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem formularza ofertowego, przygotowanego w środowisku programu Microsoft Forms (udostępniony pod tym adresem). Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Barbara Wojtas. Z Inspektorem można skontaktować się mailowo: rodo@sweco.pl.

Dane osobowe

Dane osobowe gromadzone, wykorzystywane i udostępniane przez Sweco, podane za pośrednictwem ww. formularza ofertowego, to:

  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  • Firma,
  • Adres e-mail,
  • Numer telefonu,
  • Dane osobowe, które zostaną podane poprzez ww. formularz ofertowy.

Podanie danych w formularzu ofertowym jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania celu określonego poniżej.

Cel

Sweco będzie przetwarzać dane osobowe podane za pośrednictwem ww. formularza ofertowego wyłącznie w celu:

  • odpowiedzi na przesłane zapytanie,
  • przesyłania informacji handlowej,
  • przesłania ofert na świadczenie usług.

Podstawa prawna

Sweco opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, jako podstawie prawnej do gromadzenia i wykorzystywania danych podanych poprzez formularz ofertowy.

Strony trzecie

Sweco korzysta z usług Microsoft, aby obsłużyć zgłoszenie. Sweco podjęło odpowiednie środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że podane dane osobowe będą traktowane z należytą starannością.

Przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej

Dane podane poprzez formularz są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. W przypadku konieczności przekazania przez Sweco danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Sweco zapewni odpowiednie zabezpieczenia zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi, równoważne z przepisami o ochronie danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres 2 lat od momentu przesłania formularza do Sweco lub do momentu wycofania zgody, chyba że obowiązek prawny wymaga od nas przechowywania ich przez dłuższy czas.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania zgody Twoje dane osobowe zostaną usunięte i nie będziesz już otrzymywać informacji. Możesz również zażądać dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia swoich danych. Mogą obowiązywać ograniczenia tych praw.

Kontakt

Jeśli masz pytanie dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Sweco za pośrednictwem formularza ofertowego (udostępniony pod tym adresem), jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub jeśli chcesz złożyć skargę, wyślij wiadomość e-mail na adres rodo@sweco.pl. Możesz również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (UODO) za pośrednictwem https://uodo.gov.pl/.