Architektura

PROJEKTOWANIE PERSPEKTYWICZNE Połowa ludności świata mieszka w miastach. Architekci Sweco równie profesjonalnie zaprojektują od zera całkiem nowe miasto w Azji, jak i szkołę w małym miasteczku. Niezależnie od charakteru projektu, skupiamy się przede wszystkim na tworzeniu idealnych warunków mieszkania, pracy i rozwoju dla przyszłych mieszkańców ośrodków miejskich. Ponieważ architekci Sweco posiadając zarówno specjalistyczną wiedzę, jak i doświadczenie w wielu dziedzinach, doskonale sprawdzają się w projektowaniu budynków oraz tworzeniu architektury krajobrazu przyszłości.

Świadczone usługi

 • Architektura budynków
 • Projektowanie oświetlenia
 • Wizualizacja

Wizualizacja

Wizualizacja stanowi obecnie istotny element planowania i projektowania urbanistycznego, na podstawie którego podejmowane są decyzje, zapewniające najwyższą jakość realizacji zlecenia. Eksperci Sweco ds. wizualizacji pomagają klientom w lepszym zrozumieniu projektów, poczynając od wstępnych szkiców, aż po modele zarządcze.

Narzędzia, z których korzystają nasi klienci i na których pracują wspólnie ze Sweco w ramach takich działań jak warsztaty i seminaria, to między innymi grafika, wideo i interaktywne systemy rzeczywistości wirtualnej. Wizualizacja jest też pomocnym narzędziem prezentowania produktu docelowego odbiorcom podczas konsultacji, wystaw i forów. Przejrzystość i dokładne zrozumienie szerszej perspektywy przyczynia się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, a tym samym poziomu akceptacji.

Korzystając z szerokiego wachlarza rozwiązań i umiejętności Sweco w obszarze 3D-GIS i pomiarów laserowych, opracowujemy modele odpowiednich powierzchni na wysokim poziomie precyzji, które można włączać do zasobów wizualizacji i zestawiać z planami inwestycji budowlanej. Służą one analizie najbliższej perspektywy, stanowiącej podstawę podejmowania decyzji przez urzędy.

 

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_architecture.jpg

Osoby do kontaktu

 • Bartosz
  Dzieża
  Dyrektor Działu Infrastruktura Miejska
  +48607969946
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Działu Konstrukcje, Przemysł
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść