Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Dział Budownictwa Ekologicznego

Dział Budownictwa Ekologicznego liczy ponad 30 specjalistów związanych ze zrównoważonym budownictwem. Posiadamy kompetencje w zakresie certyfikacji wielokryterialnych (11 licencjonowanych konsultantów w systemach BREEAM, LEED, WELL, Fitwel oraz ISO 37120), przygotowania i wsparcia procesu realizacji inwestycji (analizy specjalistyczne, decyzje środowiskowe), wsparcia procesu projektowania (modelowanie dynamiczne, optymalizacja rozwiązań projektowych, projekty konstrukcji i HVAC) oraz zarządzania efektywnością energetyczną w istniejących budynkach.

Jesteśmy uznanym liderem na rynku certyfikacji w Polsce (przeprowadziliśmy ponad 40% certyfikacji BREEAM dla ponad 230 obiektów). Wieloletnie doświadczenie, wypracowane praktyki i narzędzia pozwalają nam na skuteczną obsługę naszych klientów. Indywidualne i elastyczne podejście oraz duże zaangażowanie czynią z nas dobrego partnera, wspierającego w odnoszeniu największych sukcesów. Współpracujemy z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi deweloperami, inwestorami, architektami, zarządcami nieruchomości, funduszami inwestycyjnymi oraz samorządami i jednostkami publicznymi.

Nasze doświadczenie i zaangażowanie zostało docenione, min. poprzez przyznanie nagród Eurobuild Green Service Provider of the Year w latach 2015, 2016 i 2017. Odpowiadamy za 9 z 10 najwyżej ocenionych projektów w Polsce, z których 5 otrzymało nominacje do BREEAM Awards, a dwa zostały nagrodzone tym prestiżowym wyróżnieniem.

Dział Budownictwa Ekologicznego jest też od 2009 roku aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Angażujemy się w liczne inicjatywy, takie jak konferencje, organizację szkoleń, warsztaty otwarte na uczelniach, udział w grupach roboczych, członkostwo  w jury w konkursach branżowych, publikacje oraz różne akcje prospołeczne i proekologiczne. Organizujemy także własną konferencję "Miasta Przyszłości".

/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść