Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Analizy i opracowania specjalistyczne

Jako doświadczony partner w zakresie doradztwa związanego ze zrównoważonym środowiskiem konsultanci Sweco wykonują także analizy eksperckie wspomagające proces przygotowania, projektowania, realizacji i eksploatacji inwestycji.

W zakresie oferowanych usług znajdują się wszelkie opracowania i badania, które nie tylko pozwalają na podniesienie wyniku certyfikacji, ale często, poprzez zawarte w nich rekomendacje, są także cenną informacją dla klienta i pozwalają na zoptymalizowanie rozwiązań projektowych.

Oferujemy między innymi następujące opracowania specjalistyczne:

 • analizę kosztów cyklu życia budynku LCC (Life Cycle Cost),
 • ocenę wpływu środowiskowego zastosowanych materiałów LCA (Life Cycle Assessment),
 • plany jakości powietrza,
 • analizę hałasu,
 • analizę zanieczyszczenia światłem zewnętrznym (light pollution),
 • ocenę ryzyka powodzi i podtopień oraz modelowanie hydrodynamiczne spływów powierzchniowych i możliwości zastosowania zrównoważonego drenażu (SUDS),
 • raport ekologiczny, wielokryterialną ocenę terenu, oraz plany biofilii i zarządzania pestycydami,
 • plany adaptacji do zmian klimatycznych i funkcjonalnych,
 • techniczny i środowiskowy due dilligence,
 • karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP) i decyzje uwarunkowań środowiskowych (DUŚ),
 • analizy finansowe, kosztów i korzyści, studia wykonalności,
 • plany działań środowiskowych podczas budowy (m.in. plan kontroli erozji i sedymentacji gleby, plan przeciwdziałania zanieczyszczeniom powietrza),analizy z wykorzystaniem oprogramowania do modelowania dynamicznego budynków (m.in. określanie efektywności energetycznej, jakości oświetlenia dziennego i komfortu cieplnego czy badanie potencjału wentylacji naturalnej/hybrydowej) Więcej szczegółów w zakładce „Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania”,
 • polityki środowiskowe, strategie minimalizowania śladu ekologicznego i wdrażania zasad zero waste,
 • analizy potencjału oszczędności energii (więcej szczegółów w zakładce „Efektywność energetyczna i zarządzanie energią”) 

Na życzenie klienta, wraz z naszymi partnerami, możemy także wykonać m.in. badania i pomiary akustyczne, badania i analizy parametrów energii elektrycznej, test szczelności budynku czy inspekcję termograficzną.

/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść