Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING

WELL Health-Safety Rating™ jest międzynarodowym systemem oceny bezpieczeństwa budynków w dobie COVID-19. Pozwala on w obiektywny, poparty badaniami naukowymi sposób pokazać, iż procedury zastosowane w budynku jak również regularna kontrola jego kluczowych systemów (takich jak wentylacja i instalacja wodna), pozytywnie wpływają na zmniejszenie zagrożenia związanego m.in. z COVID-19. Można go stosować dla wszystkich typów obiektów, zarówno nowych jak i istniejących.

Budynki starające się o uzyskanie odznaki WELL Health-Safety Rating ocenia się w zakresie pięciu głównych obszarów:

 • Procedury dezynfekcji i czyszczenia,
 • Plany gotowości w sytuacjach awaryjnych,
 • Dostępność opieki zdrowotnej,
 • Zarządzanie jakością powietrza i wody,
 • Zaangażowanie interesariuszy i komunikacja.

WELL Health-Safety Rating to:

 • Poparte badaniami naukowymi wymagania które mogą pomóc zmniejszyć zagrożenie związane m.in. z COVID-19,
 • Nie wymaga wprowadzenia kosztownych rozwiązań do projektu, większość z jego założeń można spełnić poprzez skuteczne egzekwowanie odpowiednich procedur zarządczych,
 • Przyznawany przez renomowaną, niezależną, międzynarodową organizację (International WELL-Building Institute™ z siedzibą w USA),
 • Potwierdza że rozwiązania zastosowane w budynku i kontrola kluczowych systemów stoją na najwyższym światowym poziomie,
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa użytkowników,
 • Odznaka na drzwiach wejściowych informuje każdego użytkownika o zaangażowaniu właściciela w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia,
 • Pozwala dołączyć do grona do najbardziej rozpoznawalnych inwestycji na świecie które starają się o odznakę WELL HSR (Empire State Building w Nowym Jorku, Taipei 101 w Szanghaju, kilkanaście obiektów w Polsce).

Konsultanci Sweco prowadzą pierwsze realizowane w Polsce certyfikacje WELL Health-Safety Rating, dla kilkunastu obiektów o zróżnicowanych funkcjach. Pierwszym krokiem do uzyskania takiego certyfikatu jest przeprowadzenie oceny wstępnej projektu podczas której przybliżymy wymagania systemu w kontekście Państwa obiektu. Dopiero po tym etapie przystępujemy do właściwej certyfikacji. Prosimy o kontakt, w przypadku Państwa zainteresowania taką wstępną oceną.

/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść