Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Certyfikacja Well / Fitwel

Wiele czynników środowiska zewnętrznego jak i wewnętrznego ma wpływ na zdrowie człowieka, a biorąc pod uwagę, że 90% naszego czasu spędzamy w budynkach, warto zadbać, aby były one zdrowe.

Naprzeciw wychodzą dwa systemy certyfikacji WELL i Fitwel skupiające się na ludzkim zdrowiu i dobrym samopoczuciu. Trendy te stanowią dziś kluczowe elementy  zrównoważonego rozwoju i wyznaczają kierunki, w których powinny podążać przyjazne dla użytkowników budynki. Więcej o certyfikacji piszemy na naszym blogu w artykule „Zdrowe budynki czy to jest możliwe WELL i Fitwel oraz korzyści jakie dają nam te metody oceny”, zachęcamy do lektury.

Sweco jako lider certyfikacji w Polsce będzie dla Państwa najlepszym partnerem w drodze ku polepszaniu jakości środowiska wewnętrznego zarówno istniejących jak i nowych budynków oraz przestrzeni pracy i życia:

 • jesteśmy jedną z pierwszych firm oferujących usługi certyfikacji WELL i Fitwel w Europie,
 • jesteśmy zaangażowani w certyfikacje wielu prestiżowych budynków komercyjnych realizowanych aktualnie w Polsce jak i w Europie,
 • braliśmy czynny udział w konsultacjach podczas tworzenia najnowszej wersji systemu WELL v2,
 • pomagamy zweryfikować jakość środowiska wewnętrznego w budynku (m.in. za pomocą pomiarów),
 • w naszym zespole posiadamy akredytowanych specjalistów:
      - dwie osoby z licencją WELL Accredited Professionals,
      - jedną osobę z licencją  Fitwel Ambassador.
/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść