Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Certyfikacje BREEAM / LEED

Konsultanci Sweco zajmują się oceną nowych i istniejących budynków przy pomocy dwóch najpopularniejszych systemów na świecie – brytyjskiego BREEAM® i amerykańskiego LEED®.

BREEAM oraz LEED to wielokryterialne systemy oceny jakości budynków, które stały się standardem w branży nieruchomości w Polsce, Europie i na świecie. Certyfikaty BREEAM i LEED promują zrównoważone budownictwo, a także zdrowe i przyjazne środowisko pracy. Certyfikując budynek w schemacie BREEAM lub LEED można zredukować koszty eksploatacji oraz stworzyć sprzyjające warunki środowiska wewnętrznego mające duży wpływ na produktywność pracowników. Ponadto międzynarodowy i powszechnie ceniony certyfikat to pozytywny, zielony wizerunek, dodatkowa wartość dla najemców, deweloperów oraz funduszy inwestycyjnych.

Powyższe systemy oceniają cechy budynku takie jak efektywność energetyczną, materiały i konstrukcję, eksploatację i realizację, gospodarkę odpadami, zużycie wody, jakość środowiska wewnętrznego, dostępność do środków transportu, wartość ekologiczną inwestycji.

Sweco jest liderem w Polsce w zakresie certyfikacji BREEAM z ponad 40-procentowym udziałem w rynku. Zakończyliśmy z sukcesem ponad 115 certyfikacji nowych obiektów i ponad 120 istniejących. Sweco przeprowadziło trzy pierwsze certyfikacje BREEAM New Build w Polsce w 2010 roku oraz pierwsze certyfikacje BREEAM In-Use.

Odpowiadamy za 9 z 10 najwyżej ocenionych projektów w Polsce, z których 5 otrzymało nominacje do BREEAM Awards, a dwa zostały nagrodzone tym prestiżowym wyróżnieniem.

/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść