Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna

Naszą wiedzą i doświadczeniem dzielimy się podczas szkoleń i wydarzeń promujących zielone budownictwo. Od 2009 roku jesteśmy aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W ramach naszej działalności wspieramy sektor budownictwa ekologicznego w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Oferujemy szkolenia związane z zielonymi certyfikatami, zarówno na poziomie ogólnym, dla mniej doświadczonych słuchaczy, jak i specjalistyczne, skoncentrowane na specyficznym zakresie działalności zamawiającego, np. dla generalnych wykonawców czy producentów materiałów budowlanych.

Regularnie uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach i konferencjach z branży zielonego budownictwa, jako partner, prelegent czy członek jury. Działamy aktywnie w grupach roboczych, m.in. w inicjatywie PLGBC nt. zdrowych biur czy zespole ds. zrównoważonego rozwoju SARP. Publikujemy w magazynach branżowych, monografiach (np. Zrównoważone Budynki Biurowe PWN) i na firmowym blogu (https://blogs.sweco.pl/). Sweco organizuje też własną konferencję „Miasta przyszłości”.

Prowadząc na uczelniach wykłady otwarte dzielimy się wiedzą, najlepszymi praktykami i przykładami najciekawszych rozwiązań jakie spotykamy na naszych projektach. Współpracujemy też z Politechniką Poznańską w ramach wspólnej realizacji prac magisterskich.

Nasza działalność CSR to między innymi: udział w Akcji Płotek (ratowanie płazów), sportowe imprezy charytatywne (np. Poland Business Run czy Bieg Motyli), Szlachetna Paczka, sprzątanie rzeki podczas spływów integracyjnych, proekologiczne akcje z okazji Dnia Ziemi czy BikeDay. W sierpniu 2018 roku zespół Sweco odniósł sukces w konkursie RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) „Cities for our Future” organizowanym z okazji 150-lecia tej instytucji. W odpowiedzi na zmiany klimatu opracowaliśmy koncepcję specjalnej ławki, która gromadzi wodę deszczową. Znaleźliśmy się w gronie 5 najlepszych projektów w Europie (z grona ponad 1200 zgłoszeń).

/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść