Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Efektywność energetyczna i zarządzanie energiĄ

W dzisiejszych czasach budynki odpowiadają za około 40% zużycia energii pierwotnej w skali globalnej. Ma to ogromny wpływ zarówno na klimat, jak również na koszty użytkowania budynków. Dlatego jako Sweco chcemy, aby budynki zużywały jak najmniej energii przy zachowaniu optymalnych warunków wewnętrznych w myśl zasady mówiącej, że „najtańsza energia to ta, której nie trzeba zużyć”.

Naszym klientom oferujemy wsparcie w celu poprawy efektywności energetycznej różnych typów budynków i instalacji oraz pomagamy w zarządzaniu energią poprzez:

 • analizy i audyty energetyczne dotyczące struktury budynku, systemów HVAC i BMS, systemów opomiarowania, taryf energetycznych i mocy zamówionych,
 • analizy potencjału oszczędności, które wskażą najlepsze sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej w budynku,
 • koncepcje i projekty modernizacji energetycznych związane z wytwarzaniem, dystrybucją i wykorzystaniem energii (systemy HVAC, OZE, oświetlenia),
 • optymalizację zużycia energii z wykorzystaniem istniejącego potencjału zarządzania energią poprzez BMS i/lub za pomocą dedykowanej aplikacji on-line,
 • zdalny monitoring mediów (gazu, ciepła, prądu, wody) z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji on-line oraz urządzeń IoT (modułów komunikacyjnych, czujników temperatury, VOC),
 • bieżące analizy zużycia mediów i raportowanie na podstawie danych zbieranych poprzez dedykowaną aplikację on-line,
 • analizy specjalistyczne w zakresie parametrów energii elektrycznej na podstawie pomiarów ze wskazaniem przyczyn anomalii i propozycjami usprawnień,
 • elastyczne warianty rozliczeń, także w formacie ESCO (z gwarantowanymi oszczędnościami).
/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść