Dział Budownictwa Ekologicznego

TWORZYMY MIASTA PRZYSZŁOŚCI Tworzenie budynków oraz dzielnic, zapewniających zdrowe i przyjazne warunki do pracy i życia, z jednoczesnym uwzględnieniem kwestii środowiskowych, jest obecnie jednym z kluczowych zagadnień dla współczesnego budownictwa i urbanistyki. Konsultanci Sweco dzięki wykorzystaniu sprawdzonych, międzynarodowych narzędzi do wspomagania i optymalizacji procesu realizacji inwestycji przekładają profesjonalną, inżynierską wiedzę na praktyczne korzyści społeczne i ekonomiczne. Wraz z deweloperami, samorządami, projektantami, wykonawcami i użytkownikami współtworzymy zrównoważone przestrzenie do pracy i życia.

Świadczone usługi

 • Dział Budownictwa Ekologicznego
 • Certyfikacje BREEAM / LEED
 • Certyfikacja Well / Fitwel
 • CERTYFIKACJA WELL HEALTH-SAFETY RATING
 • Koordynacja procesu certyfikacji
 • Modelowanie dynamiczne i wspomaganie projektowania
 • Analizy i opracowania specjalistyczne
 • Efektywność energetyczna i zarządzanie energią
 • Wsparcie zrównoważonej urbanistyki
 • Działalność edukacyjna, proekologiczna i prospołeczna
 • Konferencja Miasta Przyszłości
 • Publikacje

Wsparcie zrównoważonej urbanistyki

Wspomagamy zrównoważone podejście do planowania przestrzennego i urbanistyki. Wspieramy miasta, inwestorów i zespoły projektowe przez doradztwo oraz wykonanie złożonych analiz przestrzennych (m.in. gospodarka wodna, strategie energetyczne, symulacje transportu, GIS) zarówno dla mniejszych założeń multifunkcjonalnych jak i dla większych obszarów miejskich. Pomagamy wdrażać międzynarodowe standardy i rozwiązania wg kryteriów wynikających ze schematów LEED Neighbourhood Development, BREEAM Communities czy ISO 37120.

Usługi w zakresie zrównoważonej urbanistyki:

 • doradztwo w zakresie certyfikacji LEED Neighbourhood Development i BREEAM Communities,
 • doradztwo w zakresie certyfikacji ISO 37120,
 • wody deszczowe: modelowanie hydrodynamiczne spływów powierzchniowych, rekomendacja zrównoważonych rozwiązań (SUDS),
 • energia: strategie energetyczne, ocena potencjału solarnego,
 • ekologia: inwentaryzacja zieleni, strategia ekologiczna dla danego obszaru,
 • transport: analiza i symulacje ruchu, analiza tras rowerowych zgodnie z holenderskimi standardami CROW,
 • społeczeństwo: analizy demograficzne,
 • ekonomia: analizy ekonomiczne wybranych rozwiązań.
/contentassets/1cfec7bcf0614e96bb5c2b2abc67abc9/certyfikacja-breeam-leed/batyk-wieksze.jpg

Osoby do kontaktu

 • Marcin
  Gawroński
  Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
  +48 607 961 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dominik
  Włodarczyk
  Assessor BREEAM International, BREEAM AP, Breeam In-Use Auditor, LEED GA
  +48 532 858 979
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Joanna
  Garnczarska
  Assessor BREEAM INC, WELL AP
  +48 607 960 156
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Pomian
  Specjalista ds. modelowania dynamicznego
  +48 532 858 978
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maria
  Dolniak
  Assessor BREEAM Communities
  +48 539 773 092
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Alina
  Grzelczak
  Assessor BREEAM International NC
  +48 607 960 772
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Janusz
  Mizerny
  Starszy Inżynier ds. efektywności energetycznej
  +48 607 961 035
  Jlśyvw jvnqbzbść