Doradztwo Ekonomiczne

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, w tym pożyczki i kredyty bankowe.

Świadczone Usługi

 • Dobór źródeł finansowania inwestycji
 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
 • Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna
 • Szkolenia
 • Model dochodowy
 • Doświadczenie
 • Analizy Finansowe i Ekonomiczne

Analizy Finansowe i Ekonomiczne

W zakresie usług zespołu finansowego SWECO Konsultanci przygotowują dla naszych Klientów szereg analiz ekonomicznych. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia:

 • analizy finansowe / kosztów i korzyści społecznych
 • wdrażanie modeli PPP / koncesyjnych
 • organizacja finansowania inwestycji
 • wnioski taryfowe
 • analizy instytucjonalno-organizacyjne
 • wyceny majątku
 • analizy wariantowe efektywności inwestycji (publicznych / przemysłowych)
 • analizy wskaźnikowe kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Karta usług – Analizy ekonomiczne

/contentassets/7a85be2b38b846dc983c964b12fa99e5/broszura3.jpg

Osoby do Kontaktu