Doradztwo Ekonomiczne

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, w tym pożyczki i kredyty bankowe.

Świadczone Usługi

  • Dobór źródeł finansowania inwestycji
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna
  • Szkolenia
  • Model dochodowy
  • Doświadczenie
  • Analizy Finansowe i Ekonomiczne

Doświadczenie

Od ponad 20 lat wspieramy Beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych. Z naszych usług korzystają: podmioty sektora finansów publicznych (JST, ich związki, zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, państwowe i samorządowe osoby prawne), spółki komunalne branży wodno-ściekowej, odpadowej, energetycznej, transportowej, a także podmioty prywatne.

Na rzecz swoich klientów pozyskaliśmy dotacje bezzwrotne z programów: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), LIFE, „Łącząc Europę” CEF, Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw (RPO). Wybrane projekty w karcie usług.

Karta usług – Nasze Projekty

/contentassets/7a85be2b38b846dc983c964b12fa99e5/broszura3.jpg

Osoby do Kontaktu