Doradztwo Ekonomiczne

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, w tym pożyczki i kredyty bankowe.

Świadczone Usługi

  • Dobór źródeł finansowania inwestycji
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna
  • Szkolenia
  • Model dochodowy
  • Doświadczenie
  • Analizy Finansowe i Ekonomiczne

Model dochodowy

Oferujemy opracowanie metodyki oraz przygotowanie modelu wyceny wartości urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, przejmowanych odpłatnie.

Model wyceny w formie aplikacji bazującej na MS® Excel, to uniwersalne i łatwe w użyciu narzędzie do przeprowadzenia wyceny wartości urządzeń metodą dochodową. Model pozwala na elastyczne wprowadzanie zmian dotyczących wszystkich parametrów wejściowych i służy do wyceny zarówno urządzeń już istniejących, jak i wycen ex ante dla urządzeń projektowanych.

Wraz z przygotowanym na potrzeby Klienta modelem wyceny oferujemy przeszkolenie w zakresie modelu oraz metodyki wyceny pracowników, którzy będą dokonywać wycen.

Wdrożenie oferowanej metodyki pozwoli na uporządkowanie kwestii definiowania warunków odpłatnych przejęć urządzeń i osiągnięcie w krótkim horyzoncie wymiernych korzyści, poprzez zwiększenie efektywności wydatkowanych środków finansowych, przy jednoczesnym zobiektywizowaniu i ustandaryzowaniu warunków finansowych odpłatnych przejęć urządzeń wod-kan. Oferowane narzędzie w postaci modelu wyceny dochodowej umożliwia szybkie i łatwe wykonywanie obliczeń.

Karta usług – Model dochodowy

/contentassets/7a85be2b38b846dc983c964b12fa99e5/broszura3.jpg

Osoby do Kontaktu