Doradztwo Ekonomiczne

Szeroki zakres działalności oraz wysoko wykwalifikowany, doświadczony zespół ekspertów to nasze atuty. Zapewniamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z oceną efektywności inwestycji, planowaniem finansowym oraz montażem i pozyskaniem finansowania, w tym także w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz formułach hybrydowych. Naszym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie z zakresu doradztwa finansowego oraz strategicznego zarządzania finansowego realizacją projektów. Sweco posiada bogate doświadczenie w realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa finansowo-organizacyjnego, w tym w przygotowaniu analiz ekonomicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych o środki unijne i krajowe, w tym pożyczki i kredyty bankowe.

Świadczone Usługi

  • Dobór źródeł finansowania inwestycji
  • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej
  • Wsparcie w realizacji projektów – Pomoc Techniczna
  • Szkolenia
  • Model dochodowy
  • Doświadczenie
  • Analizy Finansowe i Ekonomiczne

Szkolenia

Oferujemy  szkolenia przede wszystkim w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków unijnych, w tym ich prawidłowego prowadzenia, rozliczania, a także z zasad przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne kontroli.

Nasze szkolenia są szyte na miarę, a ich zakres i tematykę dostosowujemy do potrzeb Klienta.

/contentassets/7a85be2b38b846dc983c964b12fa99e5/broszura3.jpg

Osoby do Kontaktu