Energia

MOC ZMIANY Na całym świecie toczą się procesy przechodzenia na systemy zrównoważonej energetyki. Eksperci Sweco skupiają się przede wszystkim na sposobach wytwarzania i przesyłu energii tam, gdzie jest ona potrzebna, a także na jej zużywaniu w możliwie najbardziej oszczędny sposób. Dzięki temu uzyskać można niezawodne, oszczędne pod względem kosztowym i ekologiczne instalacje zaopatrujące w energię.

Świadczone usługi

 • Projektowanie instalacji do kogeneracji
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC
 • Energetyka wiatrowa

Projektowanie instalacji do kogeneracji

Sweco ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę fachową w dziedzinie projektowania instalacji, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (tzw. kogeneracja). Umiejętności, jakimi dysponujemy w branży mocy i ogrzewania, pozwalają nam projektować dla naszych klientów zrównoważone systemy, łączące w sobie idealnie aspekt produkcyjny z dystrybucyjnym.

Sweco dysponuje szeroką wiedzą w obszarze realizacji i eksploatacji inwestycji energetycznych i grzewczych, głównie w Europie północnej, ale także w innych krajach. Wiedza, jaką możemy się pochwalić w dziedzinie biopaliw i wytwarzania energii z odpadów, pozwala nam wprowadzać w życie zamierzenia klientów dotyczące ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Specjalizujemy się we wszystkich aspektach kogeneracji, w tym w gospodarce paliwowej, spalaniu, oczyszczaniu gazów odlotowych, kondensacji gazów odlotowych, bilansowaniu instalacji, optymalizacji i systemach sterowania. Sweco oferuje swoje usługi w każdym aspekcie inwestycji, począwszy od studiów wykonalności, aż po uruchomienie i odbiór.

Ponadto zapewniamy obsługę strategiczną w zakresie decyzji inwestycyjnych, zakupów, eksploatacji i utrzymania ruchu. Jako przedstawiciel inwestora gwarantujemy najlepsze rozwiązania w zakresie ekonomiki operacyjnej i ograniczania do minimum niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Osoby do kontaktu

 • Narcyz
  Stefańczyk
  Dyrektor Naczelny, Dyrektor Biura Regionalnego Zachód - Północ
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dariusz
  Terlecki
  Dyrektor Biura Projektów w Katowicach
  +48607798310
  Jlśyvw jvnqbzbść