Energia

MOC ZMIANY Na całym świecie toczą się procesy przechodzenia na systemy zrównoważonej energetyki. Eksperci Sweco skupiają się przede wszystkim na sposobach wytwarzania i przesyłu energii tam, gdzie jest ona potrzebna, a także na jej zużywaniu w możliwie najbardziej oszczędny sposób. Dzięki temu uzyskać można niezawodne, oszczędne pod względem kosztowym i ekologiczne instalacje zaopatrujące w energię.

Świadczone usługi

 • Projektowanie instalacji do kogeneracji
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC
 • Energetyka wiatrowa

Energetyka wiatrowa

Na całym świecie dokonuje się proces przechodzenia na energetykę zrównoważoną, zaś ważną rolę w tym procesie odgrywa rozwój energetyki wiatrowej. Sweco bierze aktywny udział w tym procesie zmian systemu energetycznego, w szczególności poprzez rozwijanie pełnego potencjału energetyki wiatrowej.

Obszerna wiedza Sweco w tej dziedzinie, a także obecność na wielu rynkach lokalnych pozwala nam oferować gotowe rozwiązania i wsparcie w całym procesie rozwojowym, począwszy od wyboru obiektów inwestycyjnych po budowę nowych obiektów i optymalizację produkcji.

Angażujemy się w tego typu działania na wszystkich etapach, prowadząc analizy wietrzności, studia wykonalności, prace projektowe, zakupy, nadzór nad budową, kontrolę i optymalizację. Dodatkowo tworzymy alternatywne rozwiązania inwestycyjne, w oparciu o obszerną bazę informacji z farm wiatrowych i możliwych nowych obiektów, a także oceniamy potencjał i ryzyko realizacji nowych projektów w branży energetyki wiatrowej.

Naszymi klientami są renomowane przedsiębiorstwa energetyczne zainteresowane poszerzeniem portfela energetyki wiatrowej, a także nowe firmy zainteresowane rozwojem wytwarzania energii w sposób zrównoważony, inwestorzy i instytucje finansujące.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_energy.jpg

Osoby do kontaktu

 • Narcyz
  Stefańczyk
  Dyrektor Naczelny, Dyrektor Biura Regionalnego Zachód - Północ
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Dariusz
  Terlecki
  Dyrektor Biura Projektów w Katowicach
  +48607798310
  Jlśyvw jvnqbzbść