Geodezja

SKRUPULATNOŚĆ I DOKŁADNOŚĆ Ponad 50-letnie doświadczenie firmy Sweco w zakresie usług geodezyjnych, to między innymi wiele tysięcy hektarów sporządzonych map do celów projektowych i prawnych, tysiące wykonanych operatów podziałowych, tysiące kilometrów dróg, terenów kolejowych i obszarów leśnych na których wykonywaliśmy pomiary. Mogliśmy tego dokonać tylko dzięki wykwalifikowanej kadrze, najwyższej jakości sprzętowi pomiarowemu oraz nowoczesnemu oprogramowaniu, a także wymagającym klientom. Opracowujemy szczegółowe mapy wraz z modelem terenu, na bazie których powstają zoptymalizowane koncepcje projektowe. Realizując powierzone nam zadania szukamy rozwiązań, które w maksymalnym stopniu będą spełniać oczekiwania naszych klientów, zwracając szczególną uwagę na terminowość oraz wysoką jakość wykonania.

Świadczone usługi

 • Mapy do celów projektowych
 • Dokumentacja do celów prawnych
 • Opracowania GIS
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzacja zieleni

Mając na uwadze proekologiczne działania Sweco, nasze wieloletnie doświadczenie na rynku, a także zespół sprawdzonych specjalistów, możemy Państwu w profesjonalny sposób pomóc zinwentaryzować zieleń.

Zakres usług obejmuje inwentaryzację:

 • obszarów chronionych,
 • drzewostanu,
 • krzewów i zieleni niskopiennej.
/contentassets/2a1dea854c524c558ccbbdb114693c6e/570x380-pomiary-2015-fot.-szymon-kajda.jpg

Osoba do kontaktu

 • Paweł
  Pazdan
  Kierownik Zespołu Geodezyjnego
  +48 730 730 960
  Jlśyvw jvnqbzbść