GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych

Dysponowanie rzetelnymi danymi jest podstawą wydajnego planowania na każdym szczeblu zarządzania. Zdalny sposób pozyskiwania informacji zwiększa efektywność i pozwala na dynamiczne analizy wyników.

Rzetelne wnioski można wyciągnąć jedynie na podstawie reprezentatywnej próbki danych, zawierającej możliwie jak najwięcej informacji. Efektywne dotarcie do wybranej grupy respondentów jest w tym wypadku kluczowe. Ankietyzacja on-line daje możliwość zaangażowania w proces każdego, kto posiada dostęp do Internetu bez potrzeby osobistego kontaktu z respondentem. Dynamiczne prezentowanie wyników oraz analiza postępów na każdym z etapów, umożliwia podjęcie niezbędnych działań w dowolnym momencie projektu. Tego typu przedsięwzięcie sprawdza się znakomicie zarówno jako uzupełnienie tradycyjnych badań ankietowych, jak i jako osobne narzędzie.

Karta usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu