GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

INWESTYCJE ENERGETYCZNE

 • Technologię GIS wykorzystuje się na wczesnych etapach procesu przygotowania energetycznych inwestycji liniowych takich jak kablowe sieci elektroenergetyczne.
 • Odpowiednie wykorzystanie danych przestrzennymi daje możliwość weryfikacji i optymalizacji tras liniowych inwestycji energetycznych już na wczesnym etapie ich realizacji. Tego typu analityka pozwala między innymi na precyzyjne określenie grup interesariuszy projektu, umożliwia optymalizację zysków z inwestycji oraz daje możliwość oszczędności na etapie wykonawstwa.
 • W celu wyznaczenia optymalnego i bezkolizyjnego przebiegu tras wymagane jest przeprowadzenie szeregu analiz przestrzennych uwzględniających wiele kryteriów. Integracja danych dotyczących między innymi zapisów aktów prawa miejscowego, istniejącej infrastruktury, struktury własności i sposobu użytkowania gruntów, uwarunkowań środowiskowych pozwala wykluczyć kolizje mogące wystąpić na późniejszych etapach realizacji projektu. Cały proces analityczny jest elementem niezbędnym w procesie decyzyjnym inwestora.

Karta usługi

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu