GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Mikroretencja

 • Inwestycje w walce z suszą, podtopieniami i powodzią.
 • Wkomponowanie inwestycji w środowisko naturalne stało się wyzwaniem w zrównoważonym rozwoju miast a dbałość o zasoby wodne w mikroskali jest kluczowym działaniem w sferze adaptacji do zmian klimatu.
 • W dobie ekstremalnych zjawisk pogodowych, zmuszeni jesteśmy przygotować się zarówno na suszę jak i powódź. Duże znaczenie w przystosowaniu miasta ma indywidualne podejście inwestorów i sposób zagospodarowania nowo powstającej przestrzeni. By stawić czoła tym wyzwaniom, pomagamy zaaranżować teren, w taki sposób, aby zatrzymać maksymalną ilość wody na terenie inwestycji, minimalizując przy tym spływ powierzchniowy i stworzyć możliwość wykorzystania jej w okresach ubogich w wodę. Analizujemy przy tym bezpieczeństwo lokalizacji inwestycji pod względem zagrożenia powodziowego biorąc pod uwagę wieloletnie scenariusze zdarzeń ekstremalnych. Teren spełniający zarówno funkcje użytkowe jak i retencyjne sprzyja nie tylko odciążaniu kanalizacji miejskiej, ale zwiększając walory estetyczne wpływa pozytywnie na samopoczucie lokalnych mieszkańców i użytkowników ternu inwestycji.

Karta Usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu