GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Trasy rowerowe

 • Spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, bezpieczeństwo, wygoda. To podstawowe cechy dróg rowerowych, których koncepcje opracowujemy zgodnie z najwyższymi holenderskim standardami.
 • Oceniamy aktualny stan istniejącej sieci tras rowerowych, a także w zrównoważony sposób planujemy jej modernizację i rozwój. Wielokryterialna analiza uwzględnia szereg analiz pośrednich oceniających trasy pod względem ich atrakcyjności przyrodniczej (waloryzacja przyrodnicza krajobrazu), bezpieczeństwa (analiza poziomu zagrożenia ze wskazaniem zalecanych rozwiązań), wygody (nawierzchnia, stan techniczny i spadki dróg), bezpośredniości (waloryzacja tras z uwzględnieniem współczynnika wydłużenia, prędkości projektowych oraz współczynnika opóźnienia), spójności (łączenie tras względem innych szlaków). Proponowane przez nas koncepcje tras są nie tylko bezpieczne, ale i wyjątkowo atrakcyjne.

Karta usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu