GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Aktualna i uporządkowana baza danych jest gwarancją pełnej kontroli oraz wsparciem przy spełnianiu wszelkich wymogów związanych z gospodarką ścieków komunalnych.

Jako doświadczony w tej dziedzinie zespół wiemy jak ważny dla tworzenia aglomeracji jest porządek wśród danych oraz ich bieżąca aktualizacja. Znając najczęściej pojawiające się problemy podczas prac związanych
z aglomeracjami ściekowymi, posiadamy predyspozycje i możliwości, aby wyjść im naprzeciw, pozyskując dane celem stworzenia przejrzystej bazy. 

W ramach usługi oferujemy:

 • prowadzenie oraz bieżącą aktualizacje przejrzystej bazy danych z rejestrem zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • wyznaczenie potencjalnych kierunków rozwoju aglomeracji;
 • inwentaryzacje planowanych oraz istniejących sieci kanalizacji sanitarnej;
 • możliwość wizji w terenie oraz przeprowadzenia ankiet dla miejsc
  w których dane są nieaktualne.

Korzyści?

 • oszczędność czasu oraz kosztów związanych z zatrudnieniem odpowiedniej kadry;
 • motywowanie mieszkańców do przyłączania do sieci – wyższy procent skanalizowania gminy;
 • łatwiejsze planowanie rozbudowy sieci;
 • aktualne dane niezbędne do sprawozdania KPOŚK.

Karta usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu