GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Wodociągi i kanalizacja

 • System GIS do zarządzania danymi sieciowymi. Statystyki, raporty, analizy, wersja WEB oraz MOBILE, a także modelowanie hydrauliczne.
 • Nowoczesne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne posiadają zintegrowane systemy zarządzania majątkiem sieciowym. Zajmujemy się wdrażaniem systemów GIS, które mają charakter wieloetapowy. Pierwszy z nich to uporządkowanie istniejącego lub stworzenie nowego modelu sieci w środowisku GIS. W tym zakresie oferujemy również profesjonalne szkolenie i pomoc merytoryczną dla Klienta. Kolejnymi etapami realizowanymi przez nas, są: projektowanie i uruchomienie platformy informatycznej (desktop, web, mobile), która umożliwia sprawną pracę Zarządcy sieci jak i zewnętrznych interesantów. Zajmujemy się także wdrażaniem komponentów odpowiedzialnych za modelowanie hydrauliczne. Kluczową zaletą nowego systemu jest integracja różnych, rozproszonych podsystemów Zarządcy sieci.

Karta usług

/contentassets/10692770cbd24783b40dc81bb3f19969/2-mae.jpg

Osoby do kontaktu