GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online

Zarządzanie bezpieczeństwem

 • Klęski żywiołowe to zagrożenie dla życia i mienia ludności. Szacujemy ich zasięg oraz skalę w celu dobrania odpowiednich środków obniżających poziom ryzyka.
 • Uwzględniając wiele  kryteriów (demograficznych, ekonomicznych,  gospodarczych, kulturowych i środowiskowych) potrafimy oszacować zagrożenia, które niosą za sobą zjawiska ekstremalne. Analiza  ta pozwala zaproponować różne warianty inwestycji mogących zredukować zagrożenie i pomaga podejmować strategiczne decyzje. Po uwzględnieniu wytypowanych założeń w modelach istnieje możliwość weryfikacji ich efektywności.

Przykłady realizowanych analiz dotyczą: obszarów narażonych na ryzyko powodzi, obszarów narażonych na ryzyko suszy, zmian klimatycznych, przekroczeń norm hałasu, katastrof przemysłowych, zanieczyszczeń środowiska.

Karta usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu