GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

  • Wody opadowe
  • Wodociągi i kanalizacja
  • Drony
  • Zielona urbanistyka
  • Inwestycje energetyczne
  • Raporty terenowe
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Trasy rowerowe
  • Potencjał solarny
  • Analizy środowiskowe
  • Teledetekcja
  • Mikroretencja
  • Szkolenia GIS - online
  • Szkolenia z oprogramowania QGIS
  • Analiza zacienienia
  • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
  • Lokalizacja inwestycji
  • Paszportyzacja sieci wod-kan
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Zarządzanie bezpieczeństwem

  • Klęski żywiołowe to zagrożenie dla życia i mienia ludności. Szacujemy ich zasięg oraz skalę w celu dobrania odpowiednich środków obniżających poziom ryzyka.
  • Uwzględniając wiele  kryteriów (demograficznych, ekonomicznych,  gospodarczych, kulturowych i środowiskowych) potrafimy oszacować zagrożenia, które niosą za sobą zjawiska ekstremalne. Analiza  ta pozwala zaproponować różne warianty inwestycji mogących zredukować zagrożenie i pomaga podejmować strategiczne decyzje. Po uwzględnieniu wytypowanych założeń w modelach istnieje możliwość weryfikacji ich efektywności.

Przykłady realizowanych analiz dotyczą: obszarów narażonych na ryzyko powodzi, obszarów narażonych na ryzyko suszy, zmian klimatycznych, przekroczeń norm hałasu, katastrof przemysłowych, zanieczyszczeń środowiska.

Karta usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu