GIS - ANALIZY PRZESTRZENNE

Jako zespół stawiamy na nowoczesne technologie, mamy świadomość, że kluczowym elementem wielu projektów są szeroko i efektywnie wykorzystywane analizy przestrzenne. Z tego powodu dynamicznie rozszerzamy nasz wachlarz usług i kompetencji związanych z Systemami Informacji Geograficznej. Poszukujemy rozwiązań, które sprawiają, że nasze analizy są interdyscyplinarne, kompleksowe i wielowymiarowe. Posiadamy doświadczenie między innymi w badaniach i inspekcjach terenowych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, a także szeroko rozumianych dziedzinach planistycznych i społeczno-ekonomicznych. Wykorzystujemy drony oraz mobilne aplikacje usprawniające prace terenowe oraz tworzymy dedykowane metodyki analiz pod kątem specyficznych zadań.

Świadczone usługi

 • Wody opadowe
 • Wodociągi i kanalizacja
 • Drony
 • Zielona urbanistyka
 • Inwestycje energetyczne
 • Raporty terenowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Trasy rowerowe
 • Potencjał solarny
 • Analizy środowiskowe
 • Teledetekcja
 • Mikroretencja
 • Szkolenia GIS - online
 • Szkolenia z oprogramowania QGIS
 • Analiza zacienienia
 • Geoankieta - Inwentaryzacje w dobie ograniczeń społecznych
 • Lokalizacja inwestycji
 • Paszportyzacja sieci wod-kan
 • Ogniwa fotowoltaiczne
 • Uporządkowanie i rozwój aglomeracji

Zielona urbanistyka

 • Analizy przestrzenne jako wsparcie przy podejmowaniu decyzji to korzystne rozwiązanie dla projektantów, deweloperów, planistów miejskich, zarządców i właścicieli nieruchomości.
 • Staramy się zwiększyć atrakcyjność oraz efektywność wykorzystania przestrzeni miejskiej, projektujemy miasta przyszłości. Opracowujemy zrównoważone koncepcje zagospodarowania terenu w celu zwiększenia zakresu pełnionych funkcji, a także zmniejszenia potencjalnych kosztów funkcjonowania infrastruktury. Przykład: przegląd dokumentacji technicznej dachu oraz włączenie wybranych danych do analiz GIS umożliwi zespołowi zaproponowanie odpowiednich rozwiązań m.in. w kontekście stosowania zielonych dachów oraz montażu paneli fotowoltaicznych

Karta usług

/contentassets/5d3bcc4f81424b5e8f9d68545433e03d/gis_awers.jpg

Osoby do kontaktu