Infrastruktura

WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU, WE WŁAŚCIWYM CZASIE Kluczowym elementem, stanowiącym o atrakcyjności każdego miasta, jest możliwość bezpiecznego i szybkiego przemieszczania się po nim. Eksperci Sweco ds. infrastruktury dysponują wiedzą niezbędną do projektowania systemów transportowych, które ułatwiają codzienne życie użytkownikom. Projektujemy wszystko: od dróg, poprzez koleje, metro, aż po mosty i węzły komunikacyjne. Dzięki temu przyczyniamy się do poprawy infrastruktury we współczesnych miastach z korzyścią dla społeczności.

Świadczone usługi

 • Inżynieria mostów i tuneli
 • Inżynieria geotechniczna
 • Inżynieria portów i przystani
 • Planowanie dróg, ulic i terenów
 • Sieci uzbrojenia terenu
 • Planowanie działań ratowniczych

Sieci uzbrojenia terenu

Na sieć uzbrojenia terenu składają się nadziemne, naziemne i podziemne przewody oraz urządzenia budowlane (za wyjątkiem urządzeń melioracyjnych szczegółowych), a także budowle podziemne takie jak: przejścia, parkingi, tunele, zbiorniki itp.). Zgodnie z zapisami ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne”, sieć uzbrojenia terenu powinna zostać zinwentaryzowana oraz zewidencjonowana.

Nasi specjaliści ze Sweco chętnie doradzą i pomogą w następującym zakresie obejmującym sieci uzbrojenia terenu:

 • tyczenie,
 • inwentaryzacja,
 • digitalizacja,
 • wykrywanie.
/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_infrastructure.jpg

Osoby do kontaktu

 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Biura Kraków
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Dzieża
  Dyrektor Działu Infrastruktura Miejska
  +48607969946
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Gałgański
  Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w Warszawie
  +48607960535
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Andrzej
  Borowski
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  +48601703682
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Grzegorz
  Foryś
  Kierownik Zespołu Infrastruktura 2
  +48 601 691 041
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maciej
  Jezierny
  Kierownik Zespołu Drogowego
  +48 692 774 460
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Krzysztof
  Psujek
  Kierownik Zespołu Drogowego
  +48 530 340 780
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Ireneusz
  Mech
  Kierownik Zespołu Mostowego
  +48 730 370 770
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Paweł
  Pazdan
  Kierownik Zespołu Geodezyjnego
  +48 730 730 960
  Jlśyvw jvnqbzbść