Inżynieria Budowlana

WYTRZYMAĆ PRÓBĘ CZASU Istotą inżynierii budowlanej w dużej mierze jest bezpieczeństwo. Inżynierowie Sweco tworzą budynki, w których mieszkanie oraz praca są bezpieczne, a także które pomyślnie przechodzą próbę czasu. Stosujemy holistyczną metodologię działania i gwarantujemy harmonijne dopasowanie konstrukcji nośnych z wizerunkiem architektonicznym oraz przewidzianym wyposażeniem wnętrza danego obiektu.

Świadczone usługi

 • BIM
 • Projekty budynków
 • Projekty inwestycji przemysłowych
 • Projektowanie instalacji przemysłowych
 • Projektowanie instalacji do kogeneracji
 • Projektowanie instalacji HVAC
 • Konstrukcje prefabrykowane
 • Konstrukcje stalowe

BIM

Korzystanie z technologii BIM do celów projektowych i zarządzania oznacza dostęp do ogromnych korzyści – lepsze zrozumienie, wydajniejsze projektowanie i mnóstwo plusów, szczególnie o charakterze ekonomicznym.

Dzięki wykorzystaniu zintegrowanych narzędzi do analizy, symulacji i wizualizacji od najwcześniejszych etapów projektu, analizujemy funkcjonowanie budynków oraz całych miast w rzeczywistości. Technologia BIM, poza innymi możliwościami, pozwala także na analizę optymalnego projektu budynku, który ma być przyjazny dla środowiska, a jednocześnie atrakcyjny pod względem czysto architektonicznym. Ponadto umożliwia optymalizację przestrzeni na podstawie informacji o przemieszczaniu się ludzi w budynkach lub w ruchu ulicznym.

Dodatkowo projektowanie w technologii BIM znacznie ogranicza zapotrzebowanie na poprawki i uzupełnienia, a także pozwala użytkownikom na śledzenie aspektów logistycznych na placach budowy. Dzięki wizualizacji 3D każdego etapu, wszystkie zaangażowane podmioty zyskują podgląd przyszłego rzeczywistego wyglądu inwestycji.

Po ukończeniu projektu opracowanego w technologii BIM, dotyczące go informacje można przesłać bezpośrednio do systemu klienta w zakresie operacyjnym, utrzymania ruchu i zarządzania - odtworzenie tych danych w późniejszym terminie wymagałoby znacznych nakładów finansowych.

Zespół Sweco nie tylko tworzy wysokiej klasy budynki, ale też wykorzystuje posiadaną wiedzę specjalistyczną dotyczącą BIM. Przy pomocy tej technologii oferuje klientom zwiększenie rentowności w ramach każdej inwestycji budowlanej.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Oddziału Warszawa
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Oddziału Konstrukcje Sweco Engineering
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść

Osoby do kontaktu

 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Oddziału Konstrukcje Sweco Engineering
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Dzieża
  Zastępca Dyrektora BR Transport w Sweco Consulting
  +48607969946
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Oddziału Warszawa
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Kaczmarczyk
  Koordynator Projektów Międzynarodowych Sweco Engineering
  +48 535 240 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Mitkowski
  Dyrektor ds. Rozwoju
  +48 786 130 160
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Kwapień
  Business Development Manager – Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
  +48 690 950 380
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Przemysław
  Bógdoł
  Kierownik Zespołu Instalacje HVAC Sweco Engineering
  +48 791 280 320
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Monika
  Turek
  Kierownik Zespołu Projektów Międzynarodowych Sweco Engineering
  +48 791 770 250
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Ireneusz
  Mech
  Kierownik Zespołu Mostowego Sweco Engineering
  +48 730 370 770
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Adam
  Nowokuński
  Kierownik Zespołu Konstrukcyjnego
  +48 669 433 315
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Mariusz
  Gorczowski
  Kierownik Zespołu BIM & Development
  +48 535 430 510
  Jlśyvw jvnqbzbść