Inżynieria Budowlana

WYTRZYMAĆ PRÓBĘ CZASU Istotą inżynierii budowlanej w dużej mierze jest bezpieczeństwo. Inżynierowie Sweco tworzą budynki, w których mieszkanie oraz praca są bezpieczne, a także które pomyślnie przechodzą próbę czasu. Stosujemy holistyczną metodologię działania i gwarantujemy harmonijne dopasowanie konstrukcji nośnych z wizerunkiem architektonicznym oraz przewidzianym wyposażeniem wnętrza danego obiektu.

Świadczone usługi

 • BIM
 • Projekty budynków
 • Projekty inwestycji przemysłowych
 • Projektowanie instalacji przemysłowych
 • Projektowanie instalacji do kogeneracji
 • Projektowanie instalacji HVAC
 • Konstrukcje prefabrykowane
 • Konstrukcje stalowe

Projektowanie instalacji do kogeneracji

Sweco ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę fachową w dziedzinie projektowania instalacji, które umożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (tzw. kogeneracja). Umiejętności, jakimi dysponujemy w branży mocy i ogrzewania, pozwalają nam projektować dla naszych klientów zrównoważone systemy, łączące w sobie idealnie aspekt produkcyjny z dystrybucyjnym.

Sweco dysponuje szeroką wiedzą w obszarze realizacji i eksploatacji inwestycji energetycznych i grzewczych, głównie w Europie północnej, ale także w innych krajach. Wiedza, jaką możemy się pochwalić w dziedzinie biopaliw i wytwarzania energii z odpadów, pozwala nam wprowadzać w życie zamierzenia klientów dotyczące ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

Specjalizujemy się we wszystkich aspektach kogeneracji, w tym w gospodarce paliwowej, spalaniu, oczyszczaniu gazów odlotowych, kondensacji gazów odlotowych, bilansowaniu instalacji, optymalizacji i systemach sterowania. Sweco oferuje swoje usługi w każdym aspekcie inwestycji, począwszy od studiów wykonalności, aż po uruchomienie i odbiór.

Ponadto zapewniamy obsługę strategiczną w zakresie decyzji inwestycyjnych, zakupów, eksploatacji i utrzymania ruchu. Jako przedstawiciel inwestora gwarantujemy najlepsze rozwiązania w zakresie ekonomiki operacyjnej i ograniczania do minimum niekorzystnego oddziaływania na środowisko.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_installation.jpg

Osoby do kontaktu

 • Małgorzata
  Bracha
  Dyrektor Biura Projektów Woda, Odpady, Energia
  +48607960765
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Oddziału Konstrukcje Sweco Engineering
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Dzieża
  Zastępca Dyrektora BR Transport w Sweco Consulting
  +48607969946
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Oddziału Warszawa
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Kaczmarczyk
  Koordynator Projektów Międzynarodowych Sweco Engineering
  +48 535 240 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Mitkowski
  Dyrektor ds. Rozwoju
  +48 786 130 160
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Kwapień
  Business Development Manager – Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
  +48 690 950 380
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Przemysław
  Bógdoł
  Kierownik Zespołu Instalacje HVAC Sweco Engineering
  +48 791 280 320
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Monika
  Turek
  Kierownik Zespołu Projektów Międzynarodowych Sweco Engineering
  +48 791 770 250
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Ireneusz
  Mech
  Kierownik Zespołu Mostowego Sweco Engineering
  +48 730 370 770
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Adam
  Nowokuński
  Kierownik Zespołu Konstrukcyjnego
  +48 669 433 315
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Mariusz
  Gorczowski
  Kierownik Zespołu BIM & Development
  +48 535 430 510
  Jlśyvw jvnqbzbść