Projekty cross-border

PONAD GRANICAMI Będąc międzynarodową grupą projektowo-doradczą, Sweco daje swoim pracownikom atrakcyjną możliwość pracy w projektach międzynarodowych (ang. cross-border). Dzięki temu są oni w pełni przygotowani na wyzwania jakie stawiają nowoczesne technologie i sprostają wymaganiom klientów zagranicznych. Współczesny sposób komunikacji międzyludzkiej i wymiany informacji powodują, że współpraca cross-border jest możliwa bez konieczności długich pobytów zagranicznych, poza stałym miejscem pracy. Każdy nasz zespół projektowy jest przygotowany zarówno pod kątem technicznym, jak i interpersonalnym do uczestniczenia w projektach międzynarodowych. Opieramy się na technologiach, dzięki którym oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów.

 • BIM
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC
 • Projektowanie instalacji do kogeneracji
 • Projekty inwestycji przemysłowych
 • Projektowanie instalacji przemysłowych
 • Inżynieria geotechniczna
 • Inżynieria mostów i tuneli
 • Inżynieria portów i przystani
 • Planowanie dróg, ulic i terenów

Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC

Warunki kontraktowe FIDIC, opublikowane po raz pierwszy w 1957 roku, są specyficznym rodzajem standardów opracowanych dla przetargów międzynarodowych z zakresu budownictwa, transportu i ochrony środowiska. Są zalecane przez Bank Światowy – jako obowiązujące dla kontraktów międzynarodowych w ramach funduszy strukturalnych. W Polsce stały się one popularne w momencie przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.

Konsultanci Sweco dzięki bogatemu doświadczeniu w realizacji projektów zgodnie z warunkami FIDIC, są gwarantem ukończona inwestycji zgodnie z wymogami kontraktu, a odpowiednio sporządzone raporty pozwalają na sprawne i rzetelne rozliczenie dotacji z Unii Europejskiej, wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

Jako Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy świadczymy kompleksowe usługi wynikające bezpośrednio z warunków kontraktowych FIDIC sprawując nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności.

/globalassets/images-570x380/570x380-history2.jpg

 • Piotr
  Mitkowski
  Dyrektor ds. Rozwoju
  +48 786 130 160
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Kwapień
  Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
  +48 690 950 380
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Działu Konstrukcje, Przemysł
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Narcyz
  Stefańczyk
  DYREKTOR BIURA REGIONALNEGO ZACHÓD - PÓŁNOC
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Kaczmarczyk
  Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Przemysłowych i Międzynarodowych
  +48 535 240 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bogdan
  Majcherczyk
  Projektant / Specjalista ds. Rozwoju Technicznego - Cross-border
  +48 730 270 260
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Monika
  Turek
  Kierownik Zespołu Projektów Międzynarodowych Sweco Engineering
  +48 791 770 250
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Jakub
  Bartosiński
  Kierownik Zespołu Architektonicznego
  +48605310311
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Przemysław
  Bógdoł
  Kierownik Zespołu Instalacje HVAC
  +48 791 280 320
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Paweł
  Pazdan
  Kierownik Zespołu Geodezyjnego
  +48 730 730 960
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Mariusz
  Gorczowski
  Kierownik Zespołu BIM
  +48 535 430 510
  Jlśyvw jvnqbzbść