Projekty cross-border

PONAD GRANICAMI Będąc międzynarodową grupą projektowo-doradczą, Sweco daje swoim pracownikom atrakcyjną możliwość pracy w projektach międzynarodowych (ang. cross-border). Dzięki temu są oni w pełni przygotowani na wyzwania jakie stawiają nowoczesne technologie i sprostają wymaganiom klientów zagranicznych. Współczesny sposób komunikacji międzyludzkiej i wymiany informacji powodują, że współpraca cross-border jest możliwa bez konieczności długich pobytów zagranicznych, poza stałym miejscem pracy. Każdy nasz zespół projektowy jest przygotowany zarówno pod kątem technicznym, jak i interpersonalnym do uczestniczenia w projektach międzynarodowych. Opieramy się na technologiach, dzięki którym oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów.

 • BIM
 • Inżynier Kontraktu / Inwestor Zastępczy zgodnie z FIDIC
 • Projektowanie instalacji do kogeneracji
 • Projekty inwestycji przemysłowych
 • Projektowanie instalacji przemysłowych
 • Inżynieria geotechniczna
 • Inżynieria mostów i tuneli
 • Inżynieria portów i przystani
 • Planowanie dróg, ulic i terenów

Inżynieria portów i przystani Sweco

Bezpieczne, efektywne porty stanowią zasadniczy element nowoczesnego, zrównoważonego społeczeństwa. Sweco planuje i projektuje porty oraz drogi morskie, a jednocześnie uczestniczy w tworzeniu wizji i planów przekształcania dawnych obszarów portowych, a także ich otwierania dla użytku publicznego.

W miejscowościach nadmorskich porty stanowią integralny i naturalny element życia społecznego. W bliskim sąsiedztwie wód intensywnie rozwijają się miasta i tereny rekreacyjne. Jednak w miarę rozrastania się miast konieczna jest też rozbudowa funkcji portowych. Stosując od samego początku długofalową metodologię działania, Sweco tworzy bezpieczne i wszechstronne obiekty, spełniające wszystkie wymagania teraźniejszości, a także przyszłości.

Oferta usługowa Sweco obejmuje również architekturę krajobrazu, oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ porty czy przystanie mają bardzo duży wpływ na otoczenie. Dzięki obszernej wiedzy specjalistycznej mamy w Sweco bezpośredni dostęp do kompetencji wymaganych na poszczególnych etapach prac projektowych. 

/globalassets/images-570x380/570x380-history2.jpg

 • Piotr
  Mitkowski
  Dyrektor ds. Rozwoju
  +48 786 130 160
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bartosz
  Kwapień
  Menedżer ds. Rozwoju Biznesu
  +48 690 950 380
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Działu Konstrukcje, Przemysł
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Narcyz
  Stefańczyk
  DYREKTOR BIURA REGIONALNEGO ZACHÓD - PÓŁNOC
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Piotr
  Kaczmarczyk
  Pełnomocnik Zarządu ds. Projektów Przemysłowych i Międzynarodowych
  +48 535 240 280
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Bogdan
  Majcherczyk
  Projektant / Specjalista ds. Rozwoju Technicznego - Cross-border
  +48 730 270 260
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Monika
  Turek
  Kierownik Zespołu Projektów Międzynarodowych Sweco Engineering
  +48 791 770 250
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Jakub
  Bartosiński
  Kierownik Zespołu Architektonicznego
  +48605310311
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Przemysław
  Bógdoł
  Kierownik Zespołu Instalacje HVAC
  +48 791 280 320
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Paweł
  Pazdan
  Kierownik Zespołu Geodezyjnego
  +48 730 730 960
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Mariusz
  Gorczowski
  Kierownik Zespołu BIM
  +48 535 430 510
  Jlśyvw jvnqbzbść