Autostrady i drogi ekspresowe

Budowa nowych autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, jest jednym z głównych obszarów alokacji funduszy strukturalnych. Zarówno w pierwszej jak i drugiej perspektywie unijnej przewidzianej na lata 2014-2020 projekty infrastrukturalne dotyczące budowy nowej sieci dróg mają charakter strategiczny, związany bezpośrednio z rozwojem Polski i poprawą jakości życia jej mieszkańców.

W skrócie

Zadanie: Budowa autostrad i dróg ekspresowych

Miejsce: Polska

Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Termin rozpoczęcia: 2009

Termin zakończenia: 2019

Rola: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

O projektach

Sweco Consulting, pełniąc funkcje Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji 7 kontraktów, brało lub bierze aktywny udział przy budowie blisko 150 km dróg szybkiego ruchu.

Jako partner konsorcjum braliśmy udział przy budowie wschodniej i zachodniej obwodnicy miasta Poznania, dzięki czemu tranzytu samochodów ciężarowych został wyprowadzony poza miasto. W konsekwencji przyśpieszeniu uległ ruch w samym mieście jak i tranzyt pojazdów korzystających z obwodnicy. Duże znaczenie ma także obniżenie emisji spalin i hałasu na terenie Poznania.

Sweco Consulting, jako Inżyniera Kontraktu odpowiedzialne jest również za zarządzanie kontraktem i projektem przy budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Chęciny – Jędrzejów. W ramach inwestycji powstanie odcinek drogi ekspresowej o parametrach drogi klasy S o długości 21,5 km, dzięki któremu poprawie ulegnie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku Warszawa – Radom – Kielce – Kraków oraz aktywacja gospodarcza terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 7 oraz w województwie świętokrzyskim. Jest to nasz drugi projekt na drodze S7.
W 2013 roku zakończyła się realizacja inwestycji związanej z rozbudową drogi S7 do parametrów drogi dwujezdniowej na odcinku obwodnicy Kielc, gdzie Sweco odpowiedzialne było za zarządzanie kontraktem oraz nadzór inwestorski.

Ponadto, jako Inżynier Kontraktu, nadzorowaliśmy budowę obwodnicy Zambrowa i Wiśniowa, czy też budowę drogi S5 na odcinku Kaczkowo–Korzeńsko.

Osoby do Kontaktu

 • Narcyz
  Stefańczyk
  Dyrektor Naczelny, Dyrektor Biura Regionalnego Zachód - Północ
  +48618649300
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Robert
  Grudzień
  Dyrektor Biura Regionalnego Centrum - Wschód
  +48601306402
  Jlśyvw jvnqbzbść