Budynek Biurowy Polna Corner

Budynek biurowy zlokalizowany przy ulicy Polnej 40 w Warszawie, za którego certyfikację odpowiedzialne jest Sweco Consulting, uzyskał najwyższy w Polsce, pośród wszystkich obiektów certyfikowanych w najnowszej, bardziej wymagającej wersji systemu (BREEAM International New Construction 2013) poziom „Excellent”.

W skrócie

Zadanie: Certyfikacja BREEAM biurowca Polna Corner

Miejsce wykonania: Warszawa

Klient: Ceraco Polska

Termin rozpoczęcia: 11.2013

Termin zakończenia: Q4.2017

Rola: Koordynacja procesu certyfikacji, pełnienie roli asesora BREEAM

O projekcie

Obiekt o powierzchni 10 000 m2 charakteryzuje się znacząco obniżonym zapotrzebowaniem na wodę i energię. Wszelkie instalacje zostaną szczegółowo opomiarowane. Dotyczy to energii elektrycznej, wody, ciepła i chłodu, także dla powierzchni najmu. Pozwoli to na bardzo dokładne określenie opłat za media użytkowane przez najemców oraz bieżącą kontrolę prawidłowego funkcjonowania poszczególnych systemów.

Komfort użytkowania zostanie zwiększony poprzez możliwość regulacji ilości światła dziennego wpadającego do pomieszczeń, dostosowanie temperatury do własnych preferencji, zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego powietrza wewnątrz, stosowania materiałów wykończeniowych o bardzo niskiej emisji szkodliwych substancji oraz dobremu wytłumieniu budynku, zapobiegającemu przedostawaniu się hałasu komunikacyjnego i poprawiającemu akustykę pomieszczeń.

Dużą uwagę poświęcono kwestiom związanym z ekologią. Na dachach zielonych nasadzone zostaną bogate mieszanki roślin oraz zamontowane budki dla ptaków. Nie zapomniano również o rowerzystach, dla których przewidziano prysznice, szatnie, zadaszone stojaki oraz stację naprawy rowerów, pozwalającą na samodzielną naprawę drobnych, niespodziewanych usterek.

  • Marcin
    Gawroński
    Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
    +48 607 961 280
    Jlśyvw jvnqbzbść