Blok gazowo-parowy w Elektrociepłowni Gorzów Wlkp.

W Gorzowie Wielkopolskim, na zlecenie konsorcjum SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery AB, w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zaprojektowaliśmy nowy blok gazowo-parowy. Zapewni on dostosowanie standardów emisji zanieczyszczeń gazowych oraz pyłowych w spalinach wyprowadzanych do otoczenia, do wymagań Unii Europejskiej.

W skrócie

Zadanie: 
Projekt nowego bloku gazowo-parowego obniżający emisję zanieczyszczeń

Miejsce wykonania:
PGE GIEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów Wlkp.

Zleceniodawca: 
Konsorcjum SIEMENS Sp. z o.o. i SIEMENS Turbomachinery AB dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Rozpoczęcie projektu:
sierpień 2013

Wdrożenie:
styczeń 2014

Oddanie do użytku: 
luty 2017

Opis projektu

W nowym bloku możliwe jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w najbardziej efektywny sposób w jednym procesie technologicznym. „Dzięki zastosowaniu tzw. systemu skojarzonego (wysokosprawna kogeneracja), efektywność energetyczna instalacji będzie nawet o 30% wyższa, niż w przypadku wytwarzania energii i ciepła w tradycyjny sposób. W efekcie zostanie znacznie ograniczona emisja dwutlenku węgla (CO2) do środowiska oraz zmniejszony koszt wytwarzania zarówno ciepła, jak i energii” - mówi Robert Chmieliński, projektant Sweco Engineering.

Całość zadania była wykonana w technologii BIM pozwalającej na ograniczenie błędów na etapie projektu oraz wykonawstwa, a także jednoczesną koordynację wszystkich branż. Wciąż nie jest to popularną praktyką w polskich firmach jednak specjaliści ze Sweco już dzisiaj wprowadzają rozwiązania, które będą użyteczne w przyszłości.

Odpowiedzialne za projekt jest biuro Sweco w Warszawie, choć w pracę zaangażowani są również specjaliści z biur w Krakowie oraz w Szwecji. Całość konsultowana i projektowana jest przez międzynarodowy zespół specjalistów, dzięki czemu zapewniamy realizację na światowym poziomie.

Projekt został rozpoczęty w sierpniu 2013 roku, wdrażany od stycznia 2014 roku. Oficjalne otwarcie następiło 02 lutego 2017 roku.

 

Elektrociepłownia Gorzów Wielkopolski. Wizualizacja

Osoba do kontaktu

 • Michał
  Powierża
  Dyrektor Działu Konstrukcje, Przemysł
  +48 730 690 680
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Jakub
  Bartosiński
  Kierownik Zespołu Architektonicznego
  +48605310311
  Jlśyvw jvnqbzbść