Budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawski budynek naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii, Kognitywistyki i Psychofizjologii UW na Kampusie Ochota, jako pierwszy wśród uczelni wyższych w Polsce, otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie „Very Good” (63,3%) i jest świetnym przykładem zrównoważonego budownictwa w sektorze publicznym. Sweco Polska odpowiadało za proces certyfikacji.

W skrócie

Zadanie:
Certyfikcja BREEAM International New Construction 2016 w opcji Fully Fitted

Klient:
Uniwersytet Warszawski

Lokalizacja:
Warszawa, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju:

3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
6. Czysta woda i warunki sanitarne
7. Czysta i dostępna energia
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
15. Życie na lądzie

O projekcie

Certyfikowany budynek publiczny to powód do dumy i świętowania zarówno dla uczelni, projektantów Piotr Bujnowski Architekci oraz pracowni Projekt Praga, jak i zespołu specjalistów ze Sweco Polska certyfikującego obiekt.

Budynek jest certyfikowany w schemacie BREEAM International New Construction 2016, w opcji Fully Fitted (z pełnym wykończeniem powierzchni wewnętrznej). Dla etapu Design Stage obiekt w systemie certyfikacji BREEAM otrzymał ocenę Very Good, co potwierdza bardzo dobre podejście Uniwersytetu Warszawskiego do tematu zrównoważonego budownictwa. Na uzyskaną ocenę składa się wiele czynników, poniżej omówiono najciekawsze z nich.

Zrównoważony budynek

Rozważne gospodarowanie wodą było ważnym aspektem projektowym. W budynku zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego umożliwiającym nawadnianie zieleni wodą deszczową w systemie kropelkowym, wyposażonym w czujniki deszczu oraz strefowanym dla różnych grup roślin. Zastosowana zostanie także wodoszczelna armatura, wyposażona w elektrozawory sterowane czujnikiem obecności. Na placu wejściowym oraz na piętrach od +1 do +5 w przestrzeniach ogólnodostępnych przewidziano poidełka dla użytkowników z ujęciem filtrowanej wody pitnej.

 Elewacja północna budynku – zadaszone zewnętrzne stojaki rowerówfot. Elewacja północna budynku – zadaszone zewnętrzne stojaki rowerowe.

Lokalizacja budynku zapewnia bardzo dobry dostęp do transportu publicznego. Stojaki dla rowerów zaprojektowano zewnętrznie pod zadaszeniem przy wejściu do budynku oraz w garażu podziemnym wraz z odpowiednimi udogodnieniami – szafki, szatnia oraz prysznice. Aby ułatwić dostęp do garażu podziemnego została zaprojektowana specjalna winda dla rowerzystów. W budynku przewidziano również kilka miejsc parkingowych z możliwością  ładowania samochodów elektrycznych.

Stojaki dla rowerzystów w garażu podziemnymfot. Stojaki dla rowerzystów w garażu podziemnym

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Na dachu budynku planuje się zainstalowanie paneli fotowoltaicznych o mocy 27,8kW  oraz ogrzewanie i chłodzenie budynku przez system gruntowych pomp ciepła. Kontrola przegrzewania zostanie zapewniona przez zastosowanie rolet zewnętrznych na elewacji wschodniej, południowej i zachodniej oraz rolet wewnętrznych na elewacji północnej.

Ogród i taras użytkowy na dachufot. Ogród i taras użytkowy na dachu

Przy projektowaniu budynku wykorzystano przemyślaną koncepcję integracji architektury z zielenią, za której wprowadzaniem do otoczenia budynku przemawia mnogość́ zalet zarówno dla obiektu, środowiska, jak i jego użytkowników. Zieleń występuje wokół inwestycji, na wewnętrznym dziedzińcu budynku oraz na użytkowym dachu, gdzie przewidziano przestrzeń na urban gardening, czyli własną uprawę roślin. Na fragmentach elewacji powstanie również zielona ściana oraz zamontowane zostaną budki dla ptaków i hotele dla owadów. Dla całości zaprojektowano też dyskretne, zgodne z certyfikacją, oświetlenie zewnętrzne.

Wewnętrzny dziedziniec budynkufot. Wewnętrzny dziedziniec w budynku

Szczególną uwagę przy projektowaniu budynku poświęcono dostępności dla wszystkich użytkowników. Wśród planowanych udogodnień planuje się zastosować:

  • system oznakowania drogi w punktach węzłowych, projektowanie systemu identyfikacji wizualnej (oznaczenia, piktogramy);
  • zastosowanie pętli indukcyjnych w auli i salach wykładowych;
  • umieszczenie tablic w języku Braille’a z informacją o przeznaczeniu sal;
  • zastosowanie pasów kontrastowych wyróżniających kolorystyczne krawędzie stopni schodów otwartych i na klatkach schodowych;
  • zastosowanie faktur i nawierzchni wspomagających osoby niedowidzące w poruszaniu się.

Budynek z zewnątrzfot. Budynek z zewnątrz

Nowoprojektowany budynek służyć będzie wielu użytkownikom o różnych potrzebach. W związku z tym, proces projektowania wymagał bardzo szerokiego, zintegrowanego podejścia, a także wielu spotkań, na których ustalono potrzeby i wymagania użytkowników końcowych. Między innymi były to rozmowy przeprowadzone w ramach całego Kampusu dotyczące przeznaczenia pomieszczeń wewnątrz budynków, ich dostępności, proponowanych usług, a także wywiady ze studentami i doktorantami. Na etapie powykonawczym planowane jest także przeprowadzenie ankiety satysfakcji użytkowników z warunków, jakie panują w budynku oraz udogodnień i wyposażenia.

Projekt budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Psychologii, Kognitywistyki i Psychofizjologii Uniwersytetu Warszawskiego jako pierwszy obiekt uczelni wyższej w Polsce otrzymał certyfikat BREEAM International New Construction. Dla tego typu budynków użyteczności publicznej zrównoważone podejście do realizacji inwestycji przyniesie szereg korzyści, w szczególności pod względem rozwiązań przyjaznych studentom i pracownikom uczelni, ale także zmniejszenia zużycia energii i wody już podczas eksploatacji obiektu - mówi Alina Grzelczak, Asesor BREEAM Int. NC, Konsultant ds. Zrównoważonego Budownictwa w firmie Sweco Polska.

 

Wizualizacje: archiwum Uniwersytetu Warszawskiego