Droga wodna pomiędzy Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską (etap I - Przekop Mierzei Wiślanej)

Sweco Polska pełni funkcję Inżyniera Kontraktu jednej z kluczowych polskich inwestycji, czyli budowy drogi wodnej, która połączy Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Jej celem jest skrócenie, pogłębienie i uproszczenie szlaku morskiego na Bałtyku oraz ożywienie gospodarcze rejonu, a przede wszystkim portu w Elblągu.

W skrócie

Zadanie:
Nadzór inwestorski 

Zakres usług:
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Klient:
Urząd Morski w Gdyni

Link:
http://przekopmierzei.pl

Lokalizacja:
woj. pomorskie i warmińsko-mazurskie, Polska

Cele zrównoważonego rozwoju:
9: Innowacyjność, Przemysł, Infrastruktura

Kanał żeglugowy "Nowy Świat" na Mierzei Wiślanej

Plany budowy kanału sięgają 1577 roku [1], jednak dopiero w 2016 roku zaprezentowano po raz pierwszy jego wizualizację. W 2020 Sweco Polska podpisało umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu p.n.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” część 1.

Głównym celem projektu jest skrócenie, pogłębienie i uproszczenie szlaku morskiego prowadzącego na Bałtyk. Kanał skróci dotychczasową drogę przez Cieśninę Piławską, która znajduje się na terytorium Rosji, na Morze Bałtyckie o ok. 100 km. Cała inwestycja, znajdująca się na terytorium Polski, w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, zakłada budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną w lokalizacji Nowy Świat oraz budowę i utrzymanie toru wodnego przez Zalew Wiślany i rzekę Elbląg.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km. Ma mieć głębokość 5 m. Z kolei kanał, o 1,3 km długości i 5 m głębokości, będzie umożliwił wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do ok. 4 metrów, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości.

Dzięki takiemu rozwiązaniu będzie możliwe nie tylko znaczne skrócenie czasu podróży, ale również przed całym regionem otworzą się nowe możliwości rozwoju handlu i turystyki. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w II kwartale 2022 roku.

[1] http://mojezulawy.pl/384149,A-moze-by-tak-osuszyc-Zalew-Wislany.html#axzz4KcVUA3q3

Etapy inwestycji

W ramach I etapu inwestycji, za który odpowiada Sweco Polska, zaplanowano m.in. budowę:

 • portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej;
 • kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wraz z oznakowaniem nawigacyjnym, budynkami technicznymi (wraz z instalacjami), parkingami, punktem widokowym, nowym układem drogowym z dwoma ruchomymi stalowymi mostami;
 • sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym, na której składowany będzie urobek, a docelowo stanowić będzie siedlisko dla ptaków.

Etap II obejmuje:

 • przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowych wałów ziemnych, budowę przystani niskich, ułatwiających dostęp do rzeki;
 • budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego.

Etap III, scalający całą inwestycję, to roboty pogłębiarskie na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg.

Zakres obowiązków Sweco Polska

Sweco Polska jako Inżynier Kontraktu odpowiada za:

 • techniczne, finansowe i administracyjne zarządzanie kontraktem;
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego;
 • przygotowanie i kompletowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia projektu;
 • inne czynności niezbędne do realizacji projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dodatkowo, jeśli zajdzie taka potrzeba, Sweco może na wezwanie Klienta:

 • przygotować projekty zamienne;
 • opracować ekspertyzy i koreferaty;
 • świadczyć usługi doradztwa i konsultacji w zakresie składanych przez nadzór autorski rozwiązań projektowych.

 

fot. NDI/BESIX http://przekopmierzei.pl