Falochron świnoujście

Budowa falochronu osłonowego, ostrogi, obrotnicy i toru wodnego dla powstającego Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, jest częścią składową strategicznej inwestycji rządowej związanej z budową terminala gazu skroplonego LNG. Dla przedmiotowej inwestycji, realizowanej według warunków kontraktowych FIDIC, Sweco Consulting zostało zaangażowane do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

W skrócie

Zadanie: Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnetrznego w Świnoujściu

Miejsce wykonania: Świnoujście

Klient: Urząd Morski w Szczecinie

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2010

Termin zakończenia: kwiecień 2013

Rola: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

O projekcie

Jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce i w Europie wschodniej, uznana za strategiczną dla naszego kraju, zgodną z planami dywersyfikacji źródeł i dróg dostaw gazu ziemnego oraz zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Polski. Powstanie terminalu LNG umożliwi odbiór skroplonego gazu ziemnego z dowolnego kierunku na świecie, pozwoli zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na gaz, a także umożliwi jego sprzedaż do innych krajów.

Falochron o długości ok. 3 km, zlokalizowany jest na wschód od istniejącego Falochronu Wschodniego, osłaniającego wejście z Zatoki Pomorskiej do Portu Handlowego Świnoujście. Ponadto, do istniejącego Falochronu Wschodniego dobudowana została ostroga o długości 256 m, a obszar obrotnicy statków i toru podejściowego został pogłębiony. W wyniku realizacji inwestycji powstał półotwarty akwen o powierzchni ok. 130 ha, stanowiący Port Zewnętrzny w Świnoujściu.

Sweco Consulting wraz ze Sweco Nederland, pełniąc funkcję Inżyniera, zarządzało procesem inwestycyjnym prowadząc stały nadzór i odbiory, koordynując proces budowy falochronu osłonowego z pozostałymi Projektami składowymi w zakresie budowy terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. W ramach swoich zadań kontraktowych Sweco realizowało również Monitoring Przyrodniczy w okresie realizacji inwestycji. Cała inwestycja realizowana była ze szczególnym poszanowaniem środowiska naturalnego

Falochron

Osoby do kontaktu

  • Małgorzata
    Cymbrykiewicz
    Starszy Inżynier/ Dyrektor Biura Szczecin
    +48697607221
    Jlśyvw jvnqbzbść