Hala Koszyki

Założenie Hala Koszyki to spójne połączenie architektury zabytkowej z współczesną. Inwestycja składa się z trzech nowych budynków biurowych oraz odrestaurowanych i odbudowanych obiektów zabytkowych z początku XX w.: hali, budynków bramnych i oficyny. Hala Koszyki jest certyfikowana w schemacie BREEAM. Na etapie projektowym kompleks otrzymał dwa certyfikaty BREEAM – osobny dla części biurowej i handlowej – oba na poziomie „Very Good”.

W skrócie

Zadanie: Certyfikacja BREEAM kompleksu biurowo – handlowego Hala Koszyki

Miejsce wykonania: Warszawa

Klient: Griffin Real Estate

Termin rozpoczęcia: 05.2013

Termin zakończenia: Q4 2016

Rola: Koordynacja procesu certyfikacji, pełnienie roli asesora BREEAM

O projekcie

Hala Koszyki zlokalizowana jest w centrum Warszawy z bardzo dobrym dostępem do transportu publicznego. W pobliżu znajdują się stacje roweru miejskiego, a w kompleksie zapewniono stojaki i udogodnienia dla rowerzystów takie jak prysznice i szafki. Dzięki tym rozwiązaniom odwiedzający chętnie skorzystają z przyjaznych dla środowiska środków transportu. W budynkach zapewniono komfortowe warunki wnętrz dzięki m.in. strefowaniu oświetlenia i temperatury, zastosowaniu materiałów o niskiej emisji lotnych związków organicznych czy odpowiednim warunkom akustycznym. Ponadto systemy zużywające wodę i energię będą monitorowane, a zużycie wody zostanie ograniczone poprzez m.in.: zastosowanie zaworów odcinających czy systemów wykrycia wycieków.

Spośród innych inwestycji Halę Koszyki wyróżnia odpowiedzialne podejście do wykorzystania materiałów – elementy zabytkowej hali takie jak stalowa konstrukcja i cegły zostały ponownie wykorzystane na terenie kompleksu. Obiekty powstają na wcześniej zagospodarowanej działce, a funkcje handlowe uzupełniono o biurowe. Takie podejście wpisuje się w pojęcie zrównoważonego rozwoju.

Hala Koszyki to wyjątkowa inwestycja, która przywróci na mapę Warszawy miejsce legendarne. W roku 2014 projekt został doceniony i nagrodzony w konkursie Eurobuild Awards w kategorii „Największe Osiągnięcie Biznesowe Roku”. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień 2016.

  • Marcin
    Gawroński
    Dyrektor Działu Budownictwa Ekologicznego
    +48 607 961 280
    Jlśyvw jvnqbzbść