Hammarby

Hammarby Sjöstad to ambitny urbanistyczny projekt zrównoważonej dzielnicy w Sztokholmie powstały na terenie poprzemysłowej części miasta. Szwedzka inwestycja stanowi przykład holistycznego podejścia do projektowania miast przyszłości.

W skrócie

Zadanie: Projekt zrównoważonej dzielnicy Hammarby w Sztokholmie

Miejsce wykonania: Sztokholm

Klient: Stockholm Stad, AB Familjebostäder, Besqab, Katarinastiftelsen

Tarmin rozpoczęcia: 1996

Termin zakończenia: W trakcie realizacji

Rola: Konsulting i projektowanie:planowanie, architektura, woda i środowisko, geologia, GIS, budownictwo.

O projekcie

Projekt Hammarby Sjöstad to dzielnica Sztokholmu o powierzchni 180 ha, która stanowi przykład jednego z najbardziej zrównoważonych miejsc na świecie.

Projekt, który rozpoczął się już w latach 90. miał na celu przekształcenie przemysłowej części miasta w nową, przyjazną dla 20 000 mieszkańców dzielnicę. Wielu ekspertów Sweco było zaangażowanych w prace: od projektowania architektury, krajobrazu, infrastruktury po usługi konsultingowe takie jak różnorodne analizy środowiskowe czy GIS. Zasady, które od samego początku towarzyszyły projektantom to zrównoważone wykorzystanie zasobów. W efekcie powstał model Hammarby wpisujący się w idee gospodarki cyrkulującej obejmujący obszary takie jak energia, odpady, woda i ścieki.

Ciekawym przykładem realizacji tych zasad jest wykorzystanie biogazu wyprodukowanego lokalnie w oczyszczalni ścieków jako paliwa dla mieszkańców.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w raporcie:
http://www.urbanismobragos.com.ar/Biblioteca/3.Intervencion/Hammarby__sjostad_low_-_SEICO.pdf