Koncepcja programowa dla DK 94 Giebułtów - Modlnica

Inżynierowie Sweco Engineering wykonują opracowanie Koncepcji Programowej wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów. Dzięki zmianie przekroju drogi na 2x2 (dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku) znacznie poprawi się przepustowość drogi, a co za tym idzie kierowcy będą mogli szybciej i bezpieczniej przejechać projektowaną trasą.

W skrócie

Zadanie:
Opracowanie Koncepcji Programowej wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów

Klient:
GDDKiA Oddział w Krakowie

Termin rozpoczęcia projektu:
2017 r.

Planowany termin zakończenia inwestycji:
2019 r.

O projekcie

Obecnie przejechanie odcinka drogi pomiędzy Modlnicą a Giebułtowem to wyzwanie, szczególnie w godzinach szczytu. Wg średniorocznego pomiaru z 2015 roku trasą tą przejeżdża 20 120 pojazdów na dobę, w tym 2 277 samochody ciężarowe. Stanowi to 26% wzrost natężenia w porównaniu do badań z 2010 roku. Ze względu na rozbudowę podkrakowskich osiedli oraz zwiększającą się ilość pojazdów, można przypuszczać, że natężenie ruchu w tej okolicy będzie tylko rosło, więc poszerzenie drogi jest niezbędne dla zwiększenia przepustowości.

Jak informuje GDDKiA  – „Realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie drogi jednojezdniowej na drogę dwujezdniową oraz przebudowie dwóch skrzyżowań na dwa ronda dwupasowe pozwoli na zwiększenie przepustowości odcinka DK 94 na długości ok. 1,7 km, poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Przebudowany odcinek rozpocznie się od skrzyżowania w Giebułtowie do węzła Modlnica, na skrzyżowaniu DK 94 z planowaną drogą ekspresową S 52”.

W zakres prac naszych projektantów wchodzi:

 • wykonanie Koncepcji Programowej (KP) w tym m. in.: analizy i prognozy ruchu, organizacji ruchu dla odcinków objętych zamówieniem, planu działań ratowniczych w zakresie części techniczno–budowalnej dla stadium Koncepcji Programowej, materiałów informacyjnych, opracowań ekonomiczno-finansowych;
 • przygotowanie materiałów do audytu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego);
 • wykonanie: opinii geotechnicznej, dokumentacji Badań Podłoża Gruntowego, ew. dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
 • wykonanie materiałów niezbędnych do uzyskania ostatecznej decyzji o Uwarunkowaniach Środowiskowych;
 • wykonanie przedmiarów i kosztorysów oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego wraz z WWIORB.

Realizacja całości inwestycji przewidziana jest na 2019 rok.

Więcej informacji można uzyskać na stronie GDDKiA:

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24029/Beda-zmiany-na-dk94-od-Modlnicy-do-Zedermana

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/24674/Ogloszono-przetarg-na-dokumentacje-dla-rozbudowy-drogi-krajowej-nr-94-na-odcinku-Modlnica-Giebultow-do-parametrow-drogi-dwujezdniowej-klasy-GP

fot. GDDKiA

Osoby do kontaktu

 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść