Koncepcja Programowa dla łącznika Brzeskiego

Inżynierowie ze Sweco Engineering sp. z o.o., na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wykonują Koncepcję Programową wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym i uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przebudowy drogi krajowej nr 75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, czyli dla II etapu “łącznika Brzeskiego”.

w skrócie

Zadanie:
Opracowanie Koncepcji Programowej wraz ze Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym i uzyskaniem decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla przebudowy drogi krajowej nr 75 klasy GP na odcinku Brzesko - Nowy Sącz, odcinek I, II etap „łącznika Brzeskiego”

Zamawiający:
GDDKiA Oddział  w Krakowie

Rozpoczęcie projektu:
maj 2017

Planowane zakończenie projektu:
grudzień 2019

O projekcie

„Realizacja zadania zapewni dogodniejsze połączenie trzeciego co do wielkości miasta województwa małopolskiego jakim jest Nowy Sącz z autostradą A4” - informuje GDDKiA. „Budowa (…) pozwoli na odsunięcie od miasta ruchu tranzytowego pomiędzy A 4 a Nowym Sączem, rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach szczytu w Brzesku. Po wybudowaniu łącznik ten stanowić będzie południowo – zachodnią obwodnicę Brzeska.”

II etap „łącznika Brzeskiego” planowany jest jako droga o długości 3,15 km, która rozpocznie się estakadą nad rondem (włączenie do DK 94), a włączy się do DK 75 w rejonie styku ulic: A. Mickiewicza i Cesarski Gościniec.

Projekt przygotowywany przez Sweco Engineering obejmuje wykonanie następujących zadań:

 • Przygotowanie Ocena wpływu BRD i przygotowanie materiałów do Audytu BRD;
 • Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla wybranych wariantów przebiegów projektowanej drogi;
 • Przygotowanie opinii geotechnicznej, projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno – inżynierskiej i hydrogeologicznej, dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, dokumentacji hydrogeologicznej i badania podłoża gruntowego;
 • Opracowanie mapy do celów projektowych;
 • Przygotowanie Koncepcji Programowej (KP) w tym m. in. ma się zawrzeć: analiza i prognoza ruchu, organizacja ruchu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowlanej dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe;
 • Przygotowanie materiałów (Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i ew. raportu oddziaływania na środowisko) do uzyskania DŚU;
 • Wykonanie przedmiaru i kosztorysu oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego wraz z WWIORB.

Wg planów cała dokumentacja zostanie przekazana GDDKiA do grudnia 2019 roku.

Więcej informacji na stronie GDDKiA Oddział w Krakowie.

fot. GDDKiA Odział w Krakowie

Osoba do kontaktu

 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść