Koncepcja programowa północnej obwodnicy Krakowa

Sweco Engineering sp. z o.o. opracowała Koncepcję Programową dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, na zlecenie GDDKiA w Krakowie. Po wybudowaniu północnej obwodnicy zostanie odciążona południowa obwodnica Krakowa - A4. Dzięki temu, że zostanie zamknięty pierścień obwodnic wokół Krakowa i połączone wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie miasta (A4, DK 79, DK 94, S7), ułatwione będzie przemieszczanie się pojazdów bez konieczności przejazdu przez zakorkowane centrum miasta.

W skrócie

Zadanie:
Wykonanie Koncepcji Programowej dla budowy Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S 52

Klient:
GDDKiA Oddział w Krakowie

Termin rozpoczęcia projektu:
2017 r.

Termin zakończenia projektu:
2018 r.

o projekcie

Na planowanej inwestycji zyskają okoliczni mieszkańcy, osoby jadące tranzytem i środowisko naturalne. Ponieważ ruch pojazdów zostanie wyprowadzony z centrum Krakowa, zmniejszeniu ulegnie smog wynikający z nadmiernego ruchu ulicznego.

Zakres zleconej dokumentacji obejmuje:

 • uzyskanie DŚU dla węzła Modlnica;
 • przygotowanie koncepcji technicznej rozbudowy węzła Modlnica;
 • przygotowanie koncepcji technicznej budowy odcinka drogi S52 od węzła Modlica do węzła Kraków Mistrzejowice obejmującej: budowę węzłów drogowych; budowę obiektów inżynierskich (wiadukty, tunele itd).; budowę urządzeń ochrony środowiska; ekrany, zbiorniki retencyjne itp.; budowę i przebudowę infrastruktury technicznej;
 • wykonanie kompletnej dokumentacji geologicznej;
 • wykonanie przedmiarów, kosztorysów i materiałów przetargowych.

Jak informuje GDDKiA - "Obwodnica przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz na Północnej Obwodnicy Krakowa już w 2025 roku natężenie ruchu może wynieść ponad 30 tys. poj./dobę".

Koszt przygotowania koncepcji wynosi 6.843.748,29 zł brutto, a termin jej realizacji to 13 miesięcy od dnia podpisana umowy.

Czytaj dalej

Koncepcja programowa Północnej Obwodnicy Krakowa / mat. Sweco Engineering

Koncepcja programowa obwodnicy północnej Krakowa / Sweco Engineering

rys. Przebieg planowanej drogi / mat. Sweco Engineering

Wizualizacje 3D

Schron amunicyjny i Czerwony most – obiekty Twierdzy Kraków w symbiozie z Obwodnicą Krakowa / koncepcja Sweco EngineeringSchron amunicyjny i Czerwony most – obiekty Twierdzy Kraków w symbiozie z Obwodnicą Krakowa / koncepcja Sweco Engineering

S52 fragment trasy / koncepcja Sweco Engineering

S52 Węzeł Zielonki i początek tunelu / koncepcja Sweco EngineeringS52 Węzeł Zielonki i początek tunelu / koncepcja Sweco Engineering

 

 

Sweco planuje i projektuje dla społeczności oraz miast przyszłości. Efektem naszej pracy są zrównoważone projekty budynków, wydajna infrastruktura, dostęp do elektryczności i czystej wody dla społeczności. Dzięki ok. 14 500 pracownikom w Europie, możemy zaoferować naszym klientom ekspertyzy dopasowane odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Rocznie realizujemy zadania w 70 krajach na całym świecie. Sweco jest wiodącym w Europie doradcą w zakresie inżynierii i architektury, ze sprzedażą na poziomie około 16,9 mld koron (1,8 mld EUR). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Czytaj dalej

Osoby do kontaktu

 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Stanisław
  Dobranowski
  Projektant Drogowy
  +48605441273
  Jlśyvw jvnqbzbść