Linia tramwajowa w Katowicach

Południowe dzielnice Katowic to najszybciej rozwijające się obszary miasta. Brak sprawnego transportu publicznego stanowi nie lada problem dla ich mieszkańców. Nowa 5,2 km linia tramwajowa poprawić ma skomunikowanie obszaru dzielnic południowych z centrum miasta oraz stworzyć alternatywę dla wzmożonego ruchu samochodowego.

W skrócie

Zadanie: Rozbudowa układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od Pętli Brynów do planowanej Pętli Kostuchna

Miejsce wykonania: Katowice

Klient: Urząd Miasta Katowice, Tramwaje Śląskie

Termin rozpoczęcia: 12.2016

Termin zakończenia: 10.2018

Rola: Projektant

O projekcie

Zadanie obejmuje opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy układu drogowego wraz z budową linii tramwajowej od pętli Brynów do planowanej pętli Kostuchna.

Nowa linia tramwajowa w Katowicach będzie biegła od pętli tramwajowej w Brynowie do nowo planowanej pętli przy osiedlu Bażantowo w Kostuchnie. Szacunkowa długość nowoprojektowanej linii wyniesie 5,2 km, wzdłuż której powstanie osiem planowanych przystanków, między którymi z założenia odległość nie będzie większa niż 600-800 metrów.

Zadaniem Sweco Consulting będzie również uzyskanie wszelkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień oraz innych dokumentów formalno prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Planowana inwestycja prowadzona będzie we współpracy Spółki Tramwaje Śląskie i Miasta Katowice. Zakłada się, że zadanie realizowane będzie etapowo.
W etapie I  uruchomiona ma zostać linia tramwajowa wraz z infrastrukturą rowerową na całej długości przesięwzięcia.
Etap II zakłada przebudowę i budowę układu drogowego w pełnym zakresie.

Realizacja przedmiotowej inwestycji jest bardzo ważna dla miasta z perspektywy zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Nadmienić w tym miejscu należy, że ostatnia rozbudowa sieci tramwajowej w Katowicach - nie biorąc pod uwagę modernizacji lub przebudowy istniejących połączeń - miała miejsce w 1947 roku.

  • Bartosz
    Dzieża
    Dyrektor Działu Infrastruktura Miejska
    +48607969946
    Jlśyvw jvnqbzbść