Centra handlowe M1

Posiadanie certyfikatu BREEAM In-Use świadczy o randze obiektu oraz o zastosowaniu zrównoważonych rozwiązań i dobrych praktyk. Jest też potwierdzeniem, że budynki są wciąż w doskonałej kondycji i podążają za nowymi technologiami i rosnącymi oczekiwaniami najemców. Takim osiągnięciem może pochwalić się dziewięć Centrów Handlowych M1, których zarządcą jest Metro Properties.

W skrócie

Zadanie: Certyfikacja BREEAM In-Use 

Miejsce wykonania: Poznań, Marki, Czeladź, Zabrze, Bytom, Częstochowa, Łódź, Kraków, Radom

 

Klient: Metro Properties

Termin rozpoczęcia: Q1 2018

Termin zakończenia: Q4 2018

Rola: Koordynacja procesu certyfikacji, pełnienie roli asesora BREEAM In-Use

O projekcie

Przeprowadzona re-certyfikacja była już trzecią realizowaną przez Metro Properties. Przy poprzedniej certyfikacji w 2015 r. dwa centra handlowe M1 Poznań i M1 Kraków uzyskały certyfikaty na poziomie Outstanding w części Building Management. Były to pierwsze w Polsce certyfikaty z tak wysokim wynikiem. Obecnie wszystkie obiekty M1 zostały ocenione na poziomie Excellent w części dotyczącej budynku (Asset Performance) oraz na poziomie Outstanding w części związanej z zarządzaniem obiektem (Building Management). W obiektach zastosowano ciekawe rozwiązania oraz opracowane zostały niektóre specjalistyczne analizy:

  • Wykonano analizę ekologiczną. Na jej podstawie zrealizowano wszystkie proponowane przez ekologa zalecenia m.in. stworzono warunki dla bytowania zwierząt (zimowiska dla jeży, hotele i martwe drewno dla owadów), zadbano także o element edukacyjny, mający na celu zwiększenie świadomości ekologicznej osób odwiedzających obiekty, poprzez umieszczenie tablic informacyjnych dotyczących zastosowanych rozwiązań i ich roli dla środowiska;
  • Przeprowadzono pomiary oraz opracowano raporty z zakresu zanieczyszczenia światłem (night time light pollution). Na ich podstawie uzyskano kompleksową ocenę dotyczącą światła przeszkadzającego, pochodzącego od centrów handlowych. Zastosowano zalecane środki w celu ograniczenia zanieczyszczenia światłem;
  • Stosowano rozwiązania retencjonujące wodę deszczową;
  • We wszystkich obiektach M1 stosowane są dla najemców umowy zielonego najmu, w których określane są cele jakościowe dotyczące zużycia energii elektrycznej, wody i redukcji odpadów komunalnych;
  • Wykonywane są regularnie pomiary wydatków świeżego powietrza, potwierdzające wydajność wentylacji mechanicznej.

Więcej informacji o M1: https://zakupywm1.pl/