Modernizacja obwałowań Wisły w Krakowie

Lokalizacja Krakowa nad Wisłą pozwala miastu korzystać z dobrodziejstw tego sąsiedztwa. Spokojna na co dzień rzeka, podczas obfitych opadów deszczu stanowi jednak duże zagrożenie zarówno dla mieszkańców, jak i infrastruktury.

INWESTOR:
Województwo Małopolskie – Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie

W celu przeciwdziałania skutkom powodzi jakie nawiedzają Kraków, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie systematycznie modernizuje obwałowania rz. Wisły. Sweco Engineering (Sweco Polska) bierze czynny udział w pracach zabezpieczających miasto, ale także dba o możliwość wykorzystania rzeki w celach turystycznych i rekreacyjnych.

W 2015 r. Sweco Engineering pozyskało zlecenie z MZMiUW w Krakowie na modernizację kolejnych obwałowań rz. Wisły w Krakowie w zakresie:

  • Odcinek 1: lewy wał rzeki Wisły od mosty Wandy do stopnia Przewóz (długość wałów 6,331km),
  • Odcinek 2: lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru (długość wałów 3,165km),
  • Odcinek 3: prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz (długość wałów 10,657km).

Zakres prac obejmuje wykonanie badań geologicznych, modelowanie hydrauliczne, projekt podwyższenia i uszczelnienia wałów oraz lokalizację złóż materiałów na podwyższenie wałów. Opracowanie będzie stanowiło złożoną dokumentację wielobranżową ze względu na potrzebę zabezpieczenia portów rzecznych Kraków - Płaszów oraz Kraków - Huta.

Czytaj dalej

Wał przeciwpowodziowy / fot. Sweco Engineering

Osoba do kontaktu