Projekt Mostu Kotlarskiego na Wiśle

Most Kotlarski na Wiśle w Krakowie został wybudowany w 2001 roku. Jego projekt powstał przy współpracy inżynierów Sweco Engineering z architektem Witoldem Gawłowskim na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa. Projekt jest ważną częścią II obwodnicy Krakowa. Połączył on dzielnice południowe ze Śródmieściem oraz w znaczący sposób usprawnił komunikację w mieście.

W skrócie

Zadanie: 
Projekt mostu na rzece Wiśle w mieście Krakowie

Cel:
Połączenia dzielnicy Podgórze ze Śródmieściem i usprawnienie ruchu w mieście

Zleceniodawca: 
Urząd Miasta Krakowa

Zakończenie inwestycji:
2001 rok

O projekcie

Jest to dwupasmowy obiekt mostowy, przez który od 2010 r. przebiega trasa Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Po obu stronach znajdują się chodniki i ścieżki rowerowe, a po obu brzegach Wisły przy moście zlokalizowane są przystanki tramwaju wodnego ("Most Kotlarski" oraz "Galeria Kazimierz").

Długość tego jednoprzęsłowego mostu stalowego to 166,60 m, a szerokość 36,84 m. W roku oddania do użytku był to 20. most łukowy świata i 1. w Polsce pod względem długości, nieposiadającym filarów na rzece.

Budowa mostu kosztowała 132,7 mln złotych. Wykonawcą był Mostostal Kraków S.A.

Most Kotlarski na Wiśle / Sweco Engineering

 

Parametry

 1. Długość mostu: 166,60 m
 2. Szerokość mostu: 36,84 m
 3. Masa zużytej stali: 5000 t
 4. Elementy ulicy w przekroju poprzecznym:
  • torowisko tramwajowe 2 x 3,4 m,
  • jezdnia po dwa pasy ruchu 2 x 7 m,
  • ścieżki rowerowe 2 x 1,8 m,
  • chodniki 2 x 2,25 m
 5. Nośność mostu: obciążenia klasy A i obciążenia taborem tramwajowym według PN obciążeń obiektów mostowych (umożliwia przejazd pojazdów o masie 80 ton).
Czytaj dalej

Widok z Google Earth

Most Kotlarski - zdjęcie satelitarne Google Earths

Most Kotlarski - zdjęcie satelitarne Google Earths

Osoby do kontaktu

 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Biura Kraków
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść