Most na rzece Dunajec w Kurowie

Sweco przygotowało kompleksową dokumentację projektową rozbudowy odcinka drogi krajowej DK 75 prowadzącej z Nowego Sącza w kierunku Brzeska i Krakowa. Najciekawszą część projektu stanowi okazały most drogowy typu extradosed na rzece Dunajec. Jest to obecnie jeden z najdłuższych mostów tego typu w Polsce.

O projekcie

Warunki hydrauliczne, konieczność rezygnacji z podpór nurtowych i oczekiwania ograniczenia ilości podpór na terenie zalewowym zbiornika Rożnowskiego, wpłynęły na decyzję o zastosowaniu przęseł dużych rozpiętości. W rezultacie powstał most o szerokość 17,2 m i długości całkowitej 622 m (przęsła 100 m, 200 m, 200 m, 100 m), co czyni go obecnie 3. co do długości mostem typu extradosed w Polsce*.

Ponadto, w ramach opracowania wykonano dokumentacje projektowe przebudowy 1,8 km odcinka drogi krajowej nr 75, przebudowy parkingu oraz skrzyżowań na odcinku drogi objętej inwestycją, budowy murów oporowych, przepustów, ekranów akustycznych. Dodatkowo projekt objął swym zakresem rozbiórkę istniejącego mostu, a także wykonanie punktu widokowego w miejscu północnego przyczółku istniejącego mostu.

Prace projektowe zostały wykonane w latach 2016-2018. Zleceniodawcą projektu była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie.

Czytaj dalej

Zakres usług Sweco

W ramach umowy wykonany został następujący zakres prac projektowych:

  • koncepcja programowa
  • projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji ZRID
  • projektu wykonawczy wraz z dokumentacją przetargową
  • opracowania geologiczno-inżynierskie
  • opracowania geodezyjne
  • opracowania z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Projektanci Sweco w Polsce odpowiedzialni są również za nadzory autorskie nad prowadzonymi pracami budowlanymi.

Jak wyglądają mosty extradosed?

Most typu extradosed (ang. extradosed prestressed bridge EPB) łączy ideę mostu podwieszanego i belkowego sprężonego. W tego typu konstrukcjach część kabli sprężających poprowadzonych jest nad podporami (poza przekrojem dźwigara), które wykonane w formie niskich pylonów pełnią rolę tzw. dewiatorów. Wyglądem przypomina przeprawę podwieszaną, a parametrami most belkowy, jednak wysokości konstrukcyjne dźwigarów głównych są znacznie mniejsze niż w mostach belkowych, a pylony są ponad dwukrotnie niższe niż w przypadku podwieszanych.