Okęcie - budowa łącznicy kolejowej

Brak szybkiego i pewnego transportu do Portu Lotniczego Okęcie im. F. Chopina w Warszawie, stanowił jedną z głównych przyczyn hamujących wzrost atrakcyjności ekonomicznej i gospodarczej lotniska oraz jego otoczenia. Dlatego też, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podjęto decyzje o realizacji inwestycji polegającej na budowie łącznicy kolejowej do lotniska Okęcie od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie.

W skrócie

Zadanie: Modernizacja linii kolejowej Nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie

Miesjce wykonywania: Warszawa

Klient: Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Termin rozpoczecia: styczeń 2010

Termin zakończenia: wrzesień 2013

Rola: Zarządzania projektem, zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, nadzór nad robotami budowlanymi

O projekcie

Sweco Consulting, w zakresie świadczonej na zlecenie zamawiającego usługi zarządzania projektem, zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC, sprawowało nadzór nad robotami budowlanymi, których zakres obejmował m.in. budowę dwutorowej łącznicy Warszawa Służewiec - Port Lotniczy, o długości około 1,95 km; budowę tunelu dwunawowego szerokości całkowitej 15,0 m, długości 1183 m; kompleksową modernizację nawierzchni kolejowej, a także modernizację i przebudowę peronu p.o. Warszawa Służewiec.

Dzięki tej inwestycji znacznemu skrócenia uległ czas dojazdu do lotniska, podniósł się standard obsługi pasażerów oraz komfort dojazdów do pracy osób zatrudnionych na terenie Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Lepszy dojazd przyczynił się również do wzrostu atrakcyjności ekonomicznej i gospodarczej lotniska oraz jego otoczenia, co oznacza możliwość rozwoju dla nowych podmiotów gospodarczych ukierunkowanych na obsługę pasażerów lotniska oraz potencjalnie nowe miejsca pracy. Stworzenie połączenia kolejowego bezpośrednio do portu lotniczego, alternatywnego wobec transportu drogowego, spowodowało także złagodzenie kongestii ruchu drogowego w Warszawie oraz przyniesie korzyści środowiskowe.

Osoby do Kontaktu

  • Grzegorz
    Gałgański
    Kierownik Zespołu Nadzoru Inwestorskiego w Warszawie
    +48607960535
    Jlśyvw jvnqbzbść