Opracowanie Planu Działań Ratowniczych dla A4

Sweco Engineering sp. z o.o., na zlecenie Stalexport Autostrada Małopolska S.A., uczestniczy w opracowaniu Planu Działań Ratowniczych (PDR) dla autostrady A4. Nasi eksperci z zespołu Drogowo-Konstrukcyjnego opracowują plan dla odcinka Katowice – Kraków o długości 60 km. Opracowania wcześniejsze w tym zakresie to: PDR dla odcinka autostrady A4 Szarów – Tarnów (57,4 km) oraz PDR dla odcinka autostrady A4 Tarnów – Jarosław (119,7 km). Celem opracowania Planu Działań Ratowniczych jest zapewnienie na odcinku autostrady szybkiego i sprawnego systemu alarmowania w razie wypadku drogowego, pożaru, katastrofy lub też innego miejscowego zdarzenia.

w skrócie

Zadanie:
Opracowanie PDR obejmuje przygotowanie niezbędnych procedur oraz informacji o służbach (instytucje samorządowe, policja straż pożarna, służby medyczne) biorących udział w akcjach ratowniczych na autostradzie (telefony, osoby odpowiedzialne itp.).

 

Miejsce wykonania:
Odcinek A4 Katowice - Kraków o długości 60 km

Zleceniodawca:
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Rozpoczęcie projektu:
13.04.2016

Planowane zakończenie:
30.09.2016

o projekcie

PDR jest zbiorem procedur, kontaktów oraz informacji o samym odcinku autostrady w zakresie obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, obiektów Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), elementów mogących utrudniać akcje ratownicze, rozmieszczenia hydrantów przeciwpożarowych itp.

Opracowany Plan Działań Ratowniczych musi zawierać niezbędne elementy pozwalające na szybkie i skuteczne przeprowadzenie akcji ratowniczej na autostradzie, zmierzającej do udzielenia pomocy poszkodowanym w zdarzeniach na drodze. W zakres elementów branych pod uwagę wchodzą:

 • jednostki biorące udział w akcji ratowniczej (Państwowa Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Służby Administratora autostrady oraz inne służby zadysponowane przez Kierującego Działaniem Ratowniczym);
 • adresy, telefony, adresy e-mail do kontaktów pomiędzy poszczególnymi służbami;
 • uzgodnione, z właściwymi terenowo administratorami, trasy objazdów awaryjnych na czas zamknięcia odcinków międzywęzłowych na autostradzie;
 • wjazdy awaryjne na autostradę poza obszarami węzłów drogowych, przejazdy awaryjne przez pas dzielący, kolumny łączności alarmowej, miejsca poboru wody (hydranty, zbiorniki wodne itp.);
 • obszary autostrady umożliwiające wykonywanie usług przez Pogotowie Lotnicze;
 • procedury przyjmowania zgłoszenia o zdarzeniu drogowym przez Służby Zarządzającego Autostradą i alarmowania służb ratowniczych;
 • procedury zawiadamiania o zamknięciach odcinków autostrady w przypadku zdarzeń Drogowych.

Przygotowane procedury pozwolą na szybkie i sprawne udzielenie pomocy poszkodowanym w kolizjach na autostradzie oraz zabezpieczą środowisko naturalne przed ewentualnymi jego zanieczyszczeniami w przypadku udziału w kolizjach pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne (środki chemiczne, kwasy, itp.). 

Jak podkreśla Stanisław Dobranowski, Starszy projektant z Zespołu Drogowego Sweco: "Przygotowanie PDR pozwoli na przeprowadzenie sprawnych akcji ratowniczych, ratujących  życie uczestników kolizji drogowych, dlatego warto go realizować".

Sweco Enginnering sp. z o.o., jako jedna z niewielu firm w Polsce, specjalizuje się w profesjonalnym przygotowaniu procedur dla Planu Działań Ratowniczych.

Plan Działań Ratowniczych

Osoba do kontaktu

 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Stanisław
  Dobranowski
  Projektant Drogowy
  +48605441273
  Jlśyvw jvnqbzbść