Projekt metra w Sztokholmie

Na zlecenie Rady Miasta Sztokholm, Sweco wraz z hiszpańską firmą TYPSA projektuje 11 kilometrowy odcinek nowej linii metra od stacji Kungsträdgården do stacji Nacka i Gullmarsplan. W ramach zadania wybudowanych zostanie 7 nowych stacji.

w skrócie

Zadanie:
Projekt 11 km odcinka nowej lini metra

Miejsce wykonania:
Sztokholm, Szwecja

Zleceniodawca:
Rada Miasta Sztokholm

Rozpoczęcie projektu:
2015 rok

Planowane zakończenie prac projektowych: 
2019

Planowany czas realizacji (budowy): 
2018-2025

o projekcie

Projekt

Projekt wykonywany jest przez międzynarodowy zespół, w skład którego wchodzą pracownicy z różnych biur Sweco (Szwecja, Finlandia, Polska) i firmy TYPSA z Hiszpanii. W ramach projektu wydzielono sześć podstawowych bloków branżowych; geotechnikę i mechanikę skał, układy torowe, sieci i urządzenia, architekturę i konstrukcje oraz ochronę środowiska. Tunel metra i siedem stacji stanowią „oddzielne” zadania realizowane w ramach projektu głównego.

Plan

W związku z rosnącą liczbą liczba mieszkańców i planami budowy nowych osiedli mieszkaniowych w rejonie metropolitarnym Sztokholmu, zachodzi potrzeba rozbudowy istniejących połączeń komunikacyjnych. Połączenia te mają umożliwić szybką i wygodną komunikację pomiędzy rożnymi częściami miasta dla coraz to większej liczy pasażerów. W tym celu planuje się miedzy innymi, że do 2025 roku zostaną wybudowane 4 nowe linie metra, będące przedłużeniem linii istniejących lub tworzące nowe ramiona układu gwieździstego, jakim jest metro w Sztokholmie.

rys. 1. Sieć linii metra w Sztkokholmie, linią przerywaną zaznaczono odcinki przewidziane do uruchomienia do 2025 roku / Sweco

Jednym z odcinków jak planuje się wybudować jest przedłużenie linii niebieskiej w kierunkach wschodnim (Nacka Centrum) i południowym (Hagstöra). Sweco wraz hiszpańską firmą TYPSA zaprojektuje odcinek od stacji Kungsträdgården do stacji Nacka Centrum i Gullmarsplan (skrzyżowanie z linią zieloną).

Zadanie

Długość projektowanego odcinka, na którym wybudowane będzie 7 nowych stacji metra, wynosi 11 km. Ze względu na ukształtowanie terenu i pokonywane przeszkody, głębokość zagłębienia tunelu i stacji metra osiąga 80-90 m poniżej poziomu terenu lub lustra wody. Widać to na przekrojach podłużnych pokazanych poniżej.

rys. 2. Przekrój podłużny projektowanej linii metra do stacji Nacka Centrum / Sweco

rys. 3. Przekrój podłużny projektowanej linii metra do stacji Gullmarsplan / Sweco

Przyjęcie takiego rozwiązania było poprzedzone wieloma analizami. Przykładowo, jako alternatywne rozwiązania przejścia przez Saltsjön (jezioro Słone) analizowano tunele: zatopiony w wodzie lub „płytki” w gruntach nieskalistych poniżej dna jeziora. Ostatecznie biorąc pod uwagę koszty i ryzyka związane tak z budową jak i przyszłą eksploatacją – uwzględniano miedzy innymi możliwość zatonięcia statku o dużej wyporności – przyjęto wariant przejścia „głębokiego” w skale. Konsekwencją tego jest między innymi ponad 90 metrowe zagłębienie poniżej poziomu terenu stacji Sofia. Będzie to prawdopodobnie pierwsza stacja Sztokholmie, w której cały transport pionowy będzie się odbywał wyłącznie przy użyciu wind.

Wyzwania

Głębokie usytuowanie stacji pod poziomem terenu powoduje, że zejście na poziom peronu będzie zajmowało stosunkowo dużo czasu. Dodatkowo, zazwyczaj wąskie sztolnie schodów ruchomych ograniczają widoczność peronu na który prowadzą. Aby zwiększyć wrażenie przestrzenności stacji, przyjęto generalne założenie, że zejście na poziom peronów będzie się odbywało przez galerią pośrednią, z której widoczny będzie cały peron.

rys. 4. Stacja metra, rozwiązanie standardowe / Sweco

Metro w Sztokholmie oprócz funkcji wyłącznie komunikacyjnej, pełni również funkcję przestrzeni publicznej. Bywa nazywane najdłuższą galerią na świecie. Szczególnie stacje wykonane w konwencji jaskini zaskakują swoim wyglądem.

fot. 1. Stacja  Kungsträdgården (projekt Ulrika Samuelson, 1977)

Stacje nowych odcinków metra mają nawiązywać do idei stacji „artystycznych”. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie międzynarodowego konkursu, którego celem będzie „przekształcenie nowych stacji obiektów w dzieła sztuki”.

Historia i teraźniejszość

Początki komunikacji podziemnej w Sztokholmie sięgają początku lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wtedy to uruchomiono pierwsze podziemne odcinki linii kolejowych, w tym najstarszy odcinek tunelowy pomiędzy Slussen i Skanstull (1933 r.). W roku 1941 zapadła decyzja o budowie metra we współczesnym kształcie. W latach 1951-1960 uruchamiano kolejne odcinki linii zielonej. Linia niebieska była budowana w latach 1964-1978, a dotychczas ostatni (trzeci) etap rozbudowy miał miejsce pomiędzy 1975 i 1994 rokiem, kiedy to otwarto stację Skarpnäck. Dlatego też obecnie realizowany plan budowy metra bywa nazywany „czwartą” budową.

Sieć metra w Sztokholmie składa się z 3 linii metra (zielonej, niebieskiej i czerwonej) w układzie gwieździstym. Łączna liczba stacji wynosi około 100, z czego mniej więcej połowa to stacje podziemne, a całkowita długość linii to około 106 km.

Przyszłość

Przewidywane zakończenie prac projektowych to 2019 rok, natomiast planowany czas realizacji (budowy) to lata 2018-2025.

Szacowny koszt projektu to 500-600 mln. SEK (220-260 mln PLN), a koszt realizacji przedsięwzięcia – włączając w to stacje, ale bez taboru – to 12.5 mld SEK.

Osoba do kontaktu

  • Bogdan
    Majcherczyk
    Projektant / Specjalista ds. Rozwoju Technicznego - Cross-border
    +48 730 270 260
    Jlśyvw jvnqbzbść