Projekt przebudowy skrzyżowania w Lublinie

Inżynierowie Sweco Engineering wykonali, na zlecenie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, pełną dokumentację projektową dla przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. gen. B. Ducha w Lublinie wraz z budową wiaduktu, kładki dla pieszych, murów oporowych i ekranów akustycznych. Przebudowano również gęstą sieć urządzeń obcych. Inwestycja ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć przepustowość na skrzyżowaniu, a co za tym idzie - usprawnić transport w mieście oraz podnieść komfort życia jego mieszkańców.

W skrócie

Zadanie:
Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. gen. B. Ducha w Lublinie

Opracowanie obejmowało:
koncepcję, projekt budowlany, projekt wykonawczy i materiały przetargowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Klient:
ZDiM w Lublinie

Wykonawca:
SKANSKA S.A. OBO w Rzeszowie

 

Termin rozpoczęcia projektu:
maj 2012 r.

Termin zakończenia projektu:
listopad 2015 r.

Termin zakończenia inwestycji:
październik 2017 r.

O projekcie

To niezwykle ruchliwe skrzyżowanie zlokalizowane jest w Lublinie, w rejonie dzielnicy Czechów i stanowi przecięcie szlaków komunikacyjnych dróg krajowych DK12, DK17 i DK19.

Nasi projektanci zaprojektowali przebudowę istniejącego jednopoziomowego skrzyżowania na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną pod wiaduktem, z łącznicami i z sygnalizacją świetlną, a także przebudowę al. Sikorskiego, ul. gen. B. Ducha i ul. Północnej. Zaproponowane rozwiązania pozwoliły na stworzenie bezkolizyjnego przejazdu pojazdów w ciągu al. Solidarności. Pozostałe kierunki – al. Sikorskiego, ul. gen. B. Ducha, są zrealizowane poprzez łącznicę, wyspę centralną i sygnalizację świetną. Ul. Północna została włączona do ul. gen. B. Ducha w miejscu oddalonym od al. Solidarności o około 280m w stosunku do stanu wcześniejszego, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa ruch samochodowego.

Istotny składnik całej inwestycji stanowiły konstrukcje inżynierskie. Budowa skrzyżowania dwupoziomowego i wyniesienie al. Solidarności nad wyspę centralną pociągnęło za sobą  konieczność budowy dwujezdniowego wiaduktu o długości 100m wraz z towarzyszącymi długimi najazdami drogowymi, zamkniętymi w obustronnych murach oporowych. Ponadto, z uwagi na przebudowę ul. Północnej i konieczności wejścia w obszar Górek Czechowskich, wzdłuż nowopowstałego odcinka ul. Północnej, przewidziano budowę muru oporowego o długości około 170m i maksymalnej wysokości 10m.

Z uwagi na lokalizację skrzyżowania w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, nad jezdniami al. Solidarności przewidziano budowę kładki dla pieszych wraz z pochylniami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Każdy projekt w terenie wysoko zurbanizowanym to wyzwanie organizacyjne i logistyczne. W tym przypadku, aby zmniejszyć niedogodności komunikacyjne w mieście, rozwiązania projektowe i technologia budowy musiały zapewniać utrzymanie ciągłości ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu. Było to tym bardziej skomplikowane, że lokalizacja skrzyżowania w obszarze pradoliny rzeki Czechówki wiązała się z koniecznością posadowienia budowli na podłożu o niskimi parametrach nośności. W związku z tym, pod powierzchnią wysokich nasypów dojazdowych do wiaduktu, opracowano projekt głębokiego wzmocnienia podłoża. Prace te, prowadzone przy funkcjonującym skrzyżowaniu, wymagały opracowania precyzyjnego harmonogramu terminowego i maksymalnej ostrożności.  

Projekt został rozpoczęty w maju 2012 roku. W październiku 2017 roku inwestycja została oddana do użytku.

Zdjęcia inwestycji w trakcie budowy / fot. Macin Tarkowski

Zdjęcia zmodernizowanej inwestycji poniżej / fot. Marcin Tarkowski

Skrzyżowanie w Lublinie / projekt Sweco Engineering

Skrzyżowanie w Lublinie / projekt Sweco Engineering

Skrzyżowanie w Lublinie / projekt Sweco Engineering

Skrzyżowanie w Lublinie / projekt Sweco Engineering

Skrzyżowanie w Lublinie / projekt Sweco Engineering

Sweco planuje i projektuje dla społeczności oraz miast przyszłości. Efektem naszej pracy są zrównoważone projekty budynków, wydajna infrastruktura, dostęp do elektryczności i czystej wody. Dzięki ok. 14 500 pracownikom w Europie, możemy zaoferować naszym klientom wiedzę dopasowaną odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Rocznie realizujemy zadania w 70 krajach na całym świecie. Sweco jest wiodącym w Europie doradcą w zakresie inżynierii i architektury, ze sprzedażą na poziomie około SEK 16.9 billion (EUR 1.8 billion). Firma jest notowana na giełdzie Nasdaq w Sztokholmie.

Osoby do kontaktu

 • Maciej
  Olejarczyk
  Dyrektor Biura Kraków
  +48690870880
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Stanisław
  Dobranowski
  Projektant Drogowy
  +48605441273
  Jlśyvw jvnqbzbść
 • Paweł
  Chowaniec
  Dyrektor Działu Infrastruktura
  Jlśyvw jvnqbzbść